Numero Uno!
רפת
קיבוץ
רשפים

 

 

Walter walking cow

אפילו הפרות הבינו לאן הרוח נושפת.

אם פעם זה היה וולטר שהוביל את הפרות
Cow walking Walter הפרות התחילו להוביל את וולטר.

 

עוד

 


דף הבית1234 — 5 — 67