Numero Uno!
רפת
קיבוץ
רשפים

הרפת של קיבוץ רשפים

Mendush milking במשך שנים חיינו בשקט, רחוק מן העיר הגדולה, הזנו את הפרות שלנו, חלבנו אותם וטיפלנו בעגלים. קנינו טרקטורים ומכונות חליבה והתרגלנו לכך שהאנשים התרחקו כשנכנסנו לחדר האוכל.
 
עד שיום אחד ב-1999 שינויים התחילו להתרחש.

 

הבא

 


דף הבית — 1234567