קיבוץ רשפים

טלפוניה

מספר הטלפון של מוקד השירות של הורייזן: 099-551717

קודים לתיכנות הטלפון

#790איפוס כללי
#15חיוג עם קוד (לא בנוי)
#105500השכמה
#17+9 +המספר המלא    עקוב אחרי
#37ביטול עקוב אחרי
#14נעילת הטלפון
#34+קוד (1234)
#00מזהה שלוחה
#44שעה ותאריך
#96XXבמקום 1*
80* רישום עבודה
6צלצל שנית
46* ביטול צלצל שנית

 


עמוד הבית של קיבוץ רשפים