קיבוץ רשפים: תקנונים - פוליסות - הסכמים וכ"ו

הסכם בין חברת יס לקיבוץ רשפים, 12/2017
תיקון תקנון, 07/06/2017
קרן מילואים להבטחת זכויותיהם של חברי קיבוץ רשפים, 07/06/2017
כללים בנוגע להשלמת הספקת צרכים מיוחדים, 01/04/2017
ביטוח שיניים ברשפים, 01/01/2017
הגדרת תפקיד לצוות פת"ק, 18/12/2016
הגדרת תפקיד יו"ר מנהלת חינוך, 11/2016
כתב מינוי והגדרת תפקיד לצוות תכנון בקיבוץ רשפים
כתב מינוי והגדרת תפקיד להנהלה כלכלית.
היטלי השבחה, 3/12/2015
הסכם חדש עם חברת אורנג' 15/12/2014
פוליסה לביטוח הבית ברשפים, מכתב הבהרות דצמבר 2014
שינוי תקנון הקיבוץ 23.9.2014 (DOC)
תקנון קרן מילואים סיוע סיעודי לחברי קיבוץ רשפים 2014 (PDF)
תקנות האגודה של נאמנות חברי קיבוץ רשפים, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 2014 (PDF)
קרן מילואים להבטחת זכויות פנסיוניות לחברי קיבוץ רשפים 2014 (PDF)
הסדר טיפול סיעודי לחברי קיבוץ רשפים 7.5.2014 (PDF)
הצעה: תקנון בניה לעיצוב אדריכלי מרחב המגורים-קיבוץ רשפים
הצעה: נספח לתקנון בניה
תקנון לביקורת פנימית בקיבוץ
מועצה אזורית: פיקוח על כלבים, 9.6.2014
הסדרי פנסיה לחברי קיבוץ רשפים 23.4.2014 (PDF)
הסדרי פנסיה לחברי קיבוץ רשפים 23.4.2014 (PDF)
הסדרי פנסיה לחברי קיבוץ רשפים 2.3.2014 (PDF)
סיום הביטוח הקולקטיבי של הדירות ששויכו – 25/11/13
הסדר ביטוח סיעודי לחברי קיבוץ רשפים – 28/11/13
מחלקת הביטחון תק"צ: הנחיות בדבר מיגון בתוספות הבניה בקיבוצים 10.11.2013
ביטוח שיניים ברשפים, 21.4.2013
מועצה אזורית: אזור עדיפות א 31.12.2012
מועצה אזורית: מחלקת גבייה וארנונה - דף מידע לתושב 16.12.2012
גאדקום: חידוש ההסכם עם הוט ברשפים , 25.9.2012
מועצה אזורית: הסדרת טיפול בפסולת נניין, 20.8.2012
מועצה אזורית: היתר בניה לפרגולה, 24.4.2012
כנעני סוכנות לביטוח: ביטוחים משלימים 2012
כנעני סוכנות לביטוח: ביטוח חברי קיבוץ רשפים לשנת הביטוח 2012
לאמעי-סידר-צידון-פינק עורכי דין: כללים ליישום הליך שיוך הדירות בקיבוץ רשפים
דקלה חברה לביטוח: פוליסת "משלים לקיבוץ" חלק א' - חלק ב' - חלק ג' , ינואר 2011 (pdf)
מנהל מקרקעי ישראל: דוגמא להסכם חכירה לדורות בין חבר קיבוץ למינהל , 2010 (pdf)
לאמעי-סידר-צידון-פינק עורכי דין: החלטה מפורטת לשיוך דירות ברשפים 28.10.2010 (pdf)
תקנון הקיבוץ, יוני 2009 (pdf)
תקנון הקיבוץ הישן, ספטמבר 1979 (pdf)
נוהלים לביצוע בניה פרטית בשטח הקיבוץ, מאי 2009
תקנון קרן מיוחדת לעזרה הדדית, מאי 2009

אתר הבית של רשפים