נהג בית

לו"ז נסיעות קבועות של נהג הבית של רשפים

בימים ראשן עד חמישי

שעהנקודת מוצא נקודת חזרה
06:35 מרשפים לבית שאן חזרה מבית שאן לרשפים
07:05 מרשפים לבית-שאן חזרה מבית שאן לרשפים
08:40 מרשפים לבית שאן
09:10 מבית שאן לרשפים
10:00 מרשפים לבית שאן
11:00 מבית שאן לרשפים
11:30 מרשפים לבית שאן
12:30 מבית שאן לרשפים
16:10 מרשפים לבית שאן

בימי שישי

שעהנקודת מוצא נקודת חזרה
06:35מרשפים לבית שאן וחזרה מבית שאן לרשפים
07:05מרשפים לבית שאןוחזרה מבית שאן לרשפים
10:00מרשפים לבית שאן
11:00מבית שאן לרשפים
13:00מרשפים לבית שאןוחזרה מבית שאן לרשפים
הזמנים האלה אינם חקוקים באבן. יש להתקשר מוקדם ככל האפשר לנהג הבית ולברר איתו מתי הנסיעות.
דמי הנסיעה לכל כיוון - 12 ₪
נא להודיע ערב קודם עד השעה 20:00 אם יש ברצונכם להעזר בשירותי נהג בית .
במידה ולא תהיינה פניות טלפוניות הנסיעות תבוטלנה
כל נסיעה אחרת שלא מופיעה ברשימה תחשב לנסיעה פרטית.

נהגי בית

בתיה תור 8362, 054-7860362 בימי ג', בדרך כלל גם א' ו-ב'.
שמעון דיגה8393, 054-7860393 בימי ד', בדרך כלל גם ה' ו-ו'
יש תמיד לברר מי יהיה הנהג.