moatza מועצה איזורית

בשבוע הבא 18-22.8, זהו שבוע בחירה לחופשה השנתית של עובדי המועצה, לכן המועצה תעבוד במתכונת מצומצמת. מומלץ, לפני הגעה למועצה, לתאם מראש את נוכחות וזמינות נותן השירות. מוקד המועצה (6588107) עומד לרשותכם בכל פנייה.

שירותים לתושב

חוברת מערך השירותים לתושב, חלוקת האחריות בין המועצה והיישוב

דיווח על מפגעים

  1. מוקד 107 בו ניתן לקבל מענה 24 שעות ביממה.
  2. אפליקציה לתושב באמצעות טלפון חכם בה ניתן לפנות ולפתוח פניה.
  3. ערוץ התקשרות נוסף, מהיר ונוח קיים באתר המועצה.