חשמל

תקלות ברשת (לא בדירה פרטית): איתן בלינקוב

תקלות במבני ציבור: ג'וואד 8128

תקלות בדירה: אלהים גדול


מפת הקיבוץ לפי מרכזיות חשמל כולל מספרי בתים