clinic

מרפאת קיבוץ רשפים

טלפונים

אנשים שצריכים טופס 17, נא בואו להזמין אותו כשבועיים לפני המועד שנקבע לכם.
הסברים מפורטים לגבי טופס 17, בדיקות ותרופות.

רופא מחליף

בשבוע הבא 27-31.5 יהיה רופא מחליף ביום שלישי 29.5 בין השעות 08:00 -10:30 – ד"ר דורמפמן.

הרופא שלנו חוזר ביום חמישי 31.05 בשעות הרגילות.

שעות פתיחה של המרפאה

יום א' יום ב'יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
קבלת אחות10:00-17:00 8:30-14:008:30-13:008:30-14:00 
קבלת רופא14:00-16:30 8:00-10:30 10:30:13:00 
בדיקות דם    7:00-8:30 7:00-8:307:00-8:30 
מזכירה רפואית08:30-10:0012:45-13:308:30-09:308:30-09:3017:30-18:30 
אחות טיפת חלב   13:00-18:00  

שירותי בריאות בקיבוץ רשפים


אתר הבית של רשפים