clinic

מרפאת קיבוץ רשפים

טלפונים

אנשים שצריכים טופס 17, נא בואו להזמין אותו כשבועיים לפני המועד שנקבע לכם.
הסברים מפורטים לגבי טופס 17, בדיקות ותרופות.

שעות פתיחה של המרפאה

יום א' יום ב'יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
קבלת אחות10:00-17:00 8:30-14:008:30-13:008:30-14:00 
קבלת רופא14:00-16:30 8:00-10:30 7:30-10:30 
בדיקות דם    7:00-8:30 7:00-8:307:00-8:30 
מזכירה רפואית08:30-10:0012:45-13:308:30-09:308:30-09:3017:30-18:30 
אחות טיפת חלב   12:00-18:00  

שירותי בריאות בקיבוץ רשפים


אתר הבית של רשפים