clinic

מרפאת רשפים

טלפונים

אנשים שצריכים טופס 17, נא בואו להזמין אותו כשבועיים לפני המועד שנקבע לכם.
הסברים מפורטים לגבי טופס 17, בדיקות ותרופות.

הרופא שלנו יוצא לחופש בין התאריכים 10-20.9.2017

לגבי החלפה, עד כה אנחנו יודעים:
ביום ראשון 10.9 - תהיה רופאה מחליפה בין השעות 14:00-16:30.
ביום שלישי 12.9 – תהיה רופאה מחליפה בין השעות 08:00-11:00 , ביום זה המרפאה תסגר בשעה 11:00
יום חמישי 14.9 – כנראה לא יהיה רופא מחליף.
לגבי המשך קבלות הרופא בשבוע שאחריו, נקבל עדכונים בשלב מאוחר יותר ונעדכן אתכם ברגע שנוכל.
שימו לב והיערכו בהתאם.
בהעדר רופא לא יהיה ניתן להוציא מרשמים לתרופות שיחסרו!

שעות פתיחה של המרפאה

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
קבלת אחות10:00-17:00 8:30-14:008:30-14:008:30-14:00 
קבלת רופא14:00-16:30 8:00-10:30 10:30:13:00 
בדיקות דם    7:00-8:30 7:00-8:307:00-8:30 
מזכירה רפואית08:30-10:0012:45-13:308:30-09:308:30-09:3017:30-18:30 
אחות טיפת חלב   13:00-18:00  

שירותי בריאות