clinic

מרפאת רשפים

טלפונים

אנשים שצריכים טופס 17, נא בואו להזמין אותו כשבועיים לפני המועד שנקבע לכם.
הסברים מפורטים לגבי טופס 17, בדיקות ותרופות.

שעות קבלה במרפאה בשבועות

יום ראשון 28.5 - יש רופא מחליף בין השעות 15:00-16:45 , קבלת אחות ומזכירה כרגיל.
יום שלישי 30.5 – ערב חג סוכות , המרפאה תהיה פתוחה בין השעות 08:00-11:00 אין קבלת רופא ואין בדיקות דם ביום זה.
יום רביעי 31.5 – חג שבועות המרפאה סגורה – חג שמח!
יום חמישי 1.6 – רופא מחליף בין השעות 10:30-13:00

שעות פתיחה של המרפאה

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
קבלת אחות10:00-17:00 8:30-14:008:30-14:008:30-14:00 
קבלת רופא14:00-16:30 8:00-10:30 10:30:13:00 
בדיקות דם    7:00-8:30 7:00-8:307:00-8:30 
מזכירה רפואית08:30-10:0012:45-13:308:30-09:308:30-09:3017:30-18:30 
אחות טיפת חלב   13:00-18:00  

שירותי בריאות