כבלים

cable tv

לנושאים הקשורים לחברת הוט (כמו הזמנה או ביטול ערוצים) ניתן להתקשר ל-1800-106-106 (ולא לכוכבית המפורסמת), למסור שאתם קשורים לאלומה המוסדית, רצוי עד 19:00 בערב.

בכל הקשור לכבלים (כמו בעיות בקליטה) פונים למוקד השירות: 099-551717

ערוצי הכבלים לפי חבילות

טלוויזיה אנלוגית, פברואר 2016