אמנים בקיבוץ רשפים

רובינו בורים ועם הארץ, חוטבי עצים ושואבי מים, מה לעשות. אבל גם ביבינו יש מי שמושך בקולמוס, מפסל באבן או סתם מסתכל בטלוויזיה בצורה מעוררת יראת כבוד.

הדפים האלה מוקדשים להם.
philo kenni michal haim daphna ada
batia yossi expo