ארכיון רשפים

אחראית: מירי כפרי

-

חלק מהחומר הארכיוני עבר דיגיטציה: כל התצלומים, רוב דפי המידע למיניהם, חלק מהמסמכים הקיבוציים וכ"ו. לגישה יש לפנות למירי.