Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
סלילת הכביש המחבר רשפים עם מסילות וניר דוד
-
-

במצגת שתי תמונות וחמישה מסמכים

התמונה הבאה
התמונה הקודמת
-
יציאה מהקיבוץ לכביש 669 ב-2015: שמאלה למסילות, ימינה לבקעה.

 


דף הבית

קיבוץ רשפים 10905
ישראל