Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
מחזור
-
-

מרכזי מחזור

מקוםחומרים למחזור
ליד המטבח לשעברפסולת אורגנית וביתית, בקבוקי פלסטיק, נייר, זכוכית, קרטון
שיכון בנים מרכזפסולת אורגנית וביתית, בקבוקי פלסטיק, נייר, בגדים, פסולת גינה
שיכון בנים דרוםפסולת אורגנית וביתית
ליד פנאי-ליפסולת אורגנית וביתית, בקבוקי פלסטיק, נייר, פסולת גינה
ליד מגדל המיםפסולת אורגנית וביתית
ליד המוסך לשעברפסולת אורגנית וביתית
ליד מועדון הנעוריםפסולת אורגנית וביתית
ליד מכון החליבהמכשירים אלקטרוניים
בכניסה לכל-בוסוללות
מאחורי הכל-בופסולת אורגנית, קרטון
מאחורי משרד המטעיםפסולת בניין, מקררים, רהיטים וכ"ו

 

כמה תמונות

הפרדת האשפה האורגנית מיתר הפסולת הביתית
יוני 2015: הפרדת האשפה האורגנית מיתר הפסולת הביתיתמרכז המחזור ליד המטבח לשעבר

קודם | הבא

הסטוריה

בשנות ה-80 המאוחרות התחיל מחזור הנייר. כמה שנים לאחר מכן התחלנו להציב ליד שכונות מגורים מיכלים לפסולת גינה. בשנת 2001 הוצבו כלובים לאריזות קרטון וכלוב אחר לבקבוקי פלסטיק ברחבת המטבח בקרבת הכל-בו .מיכל קטן לסוללות הונח בכניסה לכל-בו. ביוני 2012 הוסיפו כלובים לבקבוקי פלסטיק ומיכל לאיסוף בגדים. ב-2013 הוחל אם מחזור בקבוקי זכוכית ומכשירים אלקטרוניים. ביוני 2015 התחלנו להפריד את הפסולת הביתית לאשפה אורגנית ולכל היתר.

 


דף הבית

קיבוץ רשפים 10905
ישראל