Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
החנות הקטנה ומתנה עברה ל"מישו'ז פאב", 2012
-
-
מפרקים את גגון האסבסט
מפרקים את גגון האסבסט

קודם | הבא

סיפורו של צריף שוודי

בשנות החמישים המוקדמות, היו שני צריפים שוודיים שהוקמו עבור מגורי חברים – משפחות ופרימוסים. (מה זה פרימוס? זה לסיפור אחר) עם התקדמות השנים ועליית הילודה עברו צריפים אלו מקום ושינו יעודם. האחד, עומד באזור בתי הילדים ולאחר גלגולים משמש היום כמחסן פורים, והשני- עליו סיפורנו, חי בועט ונושם בכל פעם תחת מטריה אחרת.

בשנת 1960,הוסב הצריף לפעוטון בו עבדו שולה ואביבה עם הפעוטים ליאורה, אריקה, עדה, ארז, נעמיקה, רחלי, שלומקה ועוד.

בשנות השבעים, לאחר שניבנו פעוטון וגנון צבר ודבש,שינה צריף זה את יעודו, ובמסגרת אירגון מחודש של בית הספר המקומי, צידו הדרומי של הצריף הפך לכיתת למודי המלאכה ובחלקו הצפוני מוקמה הספריה הפדגוגית וספרית הילדים. עבדו בו מניה, לאה, מלכה, תלמה ועוד.

לאחר מעבר בית הספר למסילות בראשית שנות התשעים יזמו צעירי הקבוץ דאז, מידד, אורי ועוד, את הפיכתו של הצריף לפאב וניתן לו שמו המיתולוגי: "מישוז פאב." היוזמה הזו היתה מבצע מגבש עבור שכבות שונות בקבוץ והפאב פעל במשך שנים בניהול והפעלה של אנשים רבים באחריות רונן. עם הקמתם של פאבים ידועי שם באזור, ירד המישוז מגדולתו ושימש לארועים קטנים כשמדי פעם הופיע בעל יוזמה וניסה להחיותו.

בשנת 2008, פסקה פעילותו של הצריף כפאב ועמד בשיממונו עד שלפני כמה חודשים, הורגש צורך להעביר את "חנות קטנה ומתנה" ואך טבעי היה למקמה כאן, במבנה הנטוש הנמצא במרכז הקבוץ ולהפיח רוח חיים בניחוח חדש. במאמץ משותף של מועדון הנעורים ובעיצוב חסר תקדים של תלמה, ווילמה וצביה, אנו חונכים היום – את חנוכה התשע"ג ואת החנות במקומה החדש. זו דוגמה לשימור אתר היסטורי בלב הישוב. יעוד המקום שונה אך אנו משמרים את כיתוב השם "מישוז פאב" על קיר המבנה. "חנות קטנה ומתנה במישוז פאב".

שעות פתיחה אחרות תאפשרנה הגדלת קהל היעד כאן ומחוץ לקבוץ. ולהדלקת נר ראשון של חנוכה אני מזמין את......

שעות פתיחה יפורסמו על לוחות המודעות;

יוסי ר. 8/12/2012

 


דף הבית

קיבוץ רשפים
עמק המעיינות
10905
ישראל