Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
תיאור אשרפיה, 1948
-
-

מתוך "עלון רשפים" מס. 34, כרך מס. קטלוגי 71003. ע' 34-35

דע את אשרפיה

אדמות אשרפיה שייכות לחלק העליון של עמק בית-שאן. פעם הם היו נחלתו הפרטית של הסולטן אבדול חמיד (הסולטן האחרון שהופל מכשא השלטון ע״י מהפכת הטורקים הצעירים). עם כיבוש הארץ האנגלים הכריזו על אשרפיה כעל אדמות ממשלת פלשתינה (א״י). אבל הנציב העליון הראשון החליט מטעמים ידועים לכולנו, לחלק את האדמות בין הערבים. מתוך כך שהאדמות ניתנו לערבים בתור מתנה (בערבית שרפ) הם נתנו למקום את השם אשרפיה.

וכיחוד קבלו את האדמות לא ערבים מקומיים ולא פלחים אלא משפחות נכבדות כגון: חוסייני, עלמי, ג'ובראן.

בשנת 1933-34 חזרה הממשלה בדעתה וקנתה את האדמות בחזרה (לא את כולן) המפקח האנגלי של מחלקת הפיתוח, אנדריוס, ביצע את הקניה כדי ליישב על האדמות הללו את האסירים הערבים, שכאילו נושלו ע״י ההתישבות היהודית מאיזורי החוף והשפלה, כך נוצר בחלק הצפוני-מערבי של אדמות אשרפיה כפר ערבי (אבל בנוי על ידי ממשלת פלשתינה) בשם ״כפר הפיתוח״. לכפר זה הובאו ערבים מואדי חחאווארית, אבל הם לא החזיקו מעמד עקב האקלים הקשה, ועזבו את המקום.

במקומם באו בידואים מן הסביבה. השטח אשר מקיף 5500 דונם נשאר ברובו בור עד לימי מלחמת העולם השניה. אז פרץ ריב בין היהודים והערבים, כי היהודים (קיבוצי השביבה) חרשו וזרעו חלק מהשטחים. אבל הממשלה התערבה והחליטה למסור את השטחים לערבים. זה גרם לקטטות בין היהודים והערבים שנגמרו במאסר של 80 חברים מהקיבוצים ובסופו של הדבר הצבא האנגלי בעצמו החליט לעבד את האדמות לצרכיו. הדבר נמשך כל ימי המלחמה.

באותו הזמן, על חלק דרומי של האדמות נוסדה תחנת נשיונות ממשלתית.

כמו בכל עמק בית-שאן, עוברות את שטחי אשרפיה תעלות מים מרובות. המים זורמים בכח הגראביטאציה, והם מתוקים וטובים לשתיה.

לאורך כל השטח עוברים מי המעין ג׳וסק. בשעה אחת זורמים מה מעיין 1800 קוב, עם תנודות קלות בחדשים הראשונים של השנה. בליטר מים ישנם 140 מיליגרם כלור ומלחים אחרים.

בחלק הדרומי של השטח עוברים מי המעיין מאדוה, מים מתוקים ומפורסמים.

האדמה היא פוריה מאד, (אגב, גם הקיבוצים הותיקים בסביבה מעונינים לקבל קצת ממנה...) ומתאימה מאד לגידולי השקאה. באופן מיוחד האדמות מתאימות לגידולי מספוא, ירקות בכירים, כרמי זיתים וגפנים. נוסף לזה ישנה אפשרות לעשות בריכות דגים. יתרון חשוב של אדמות אשרפיה הוא שאין המלחה מוגזמת של השטחים ועוד יתרון, והוא משקי גרידא: ריכוזן של האדמות בקרבת המשק, דבר שמקל על העיבוד.

הנקודה עצמה היא במרחק של 1,5 ק״ש בקו אויר מקיבוץ "מסילות" והיא קרובה למדי להרי הגלבוע הנמצא כ-2 ק״מ מערבה למחנה.

דרומית-מערבית רואים את הרי אפרים, ובמזרח רואים את הרי עבר-הירדן. באופק הצפוני רואים את הר התבור וגבעת-המורה.

הישובים היהודים בסביבה הקרובה הם: מסילות, תל-עמל, שדה-נחום (הקבוץ המאוחד) ועין-הנציב (הפועל המזרחי). ישובים ערביים: אום-ג׳דה, בית-שאן וחמדיה.

הנקודה שלנו היא בצורת מלבן על שטח של קרוב ל-20 דונם. עד עכשיו הוקמו 2 צריפים, חדד-אוכל, וגדר תיל מסובבת אותה. היא נמצאת באמצע .אדמות אשרפיה ושומרת ומחכה לבניה-בוניה.

 


דף הבית

קיבוץ רשפים
עמק המעיינות
10905
ישראל