Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
הקמת שכונת קרוונים לקליטת עולים מרוסיה, 1991
-
-

במצגת מפה וחמש תמונות

התמונה הבאה
התמונה הקודמת

 

מצב הקרוונים הדרדר מהר מאד. אחרי עזיבת העולים שימשו חלק מהקרוונים למטרות אחרות עד שבשנות ה-2000 גם האחרונים מביניהם פורקו ונמכרו.

-
מפת המקום בדרום מזרח של שטח הקיבוץ

 


דף הבית

קיבוץ רשפים 10905
ישראל