Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

נובמבר 2017
אירוע הירי

-
- 2017 shooting

דיווח על המקרה באינטרנט
2017 shooting

בחזרה בקיבוץ: איתן בלינקוב השתחרר אחרי יומיים מבית החולים.
2017 shooting

החתמה של חברי הקיבוץ על עצומה שמגנה כל שימוש בכוח.

 


עמוד הבית

קיבוץ רשפים 10905
עמק המעיינות
ישראל