Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

פ.ת.ק לחברים, דצמבר 2012

שלום!

אין דבר משמח יותר מלראות עוד ועוד משפחות צעירות הולכות בשביל, אין דבר סמלי יותר שבנים בוחרים ללכת בדרכי אבות, סימן הוא שטוב בחרנו ועשינו, ובחכמה יצרנו, לא רק בעבר ובהווה, אלא למען המחר, בשביל העתיד. "בשביל" היא מילה בעלת כפל משמעות: בשביל = בדרך, בשביל = למען. החברים ברשפים בחרו בדרך למען העתיד!

חשוב לקיבוץ רשפים ולחברים בו להמשיך לבנות את החוסן הקהילתי, ההשקעה באוצר הטבעי- ההון האנושי הכל כך הכרחי לקיומה של קהילה טובה וצומחת. משפחות רואות ברשפים הרבה מעבר לקורת גג, בית הוא מקום, הוא קהילה, חברים ומצע להתפתחות.

ביום שישי הקרוב ה- 28 לדצמבר, תשעה מועמדים מצטרפים לקהילה שלנו ברשפים, בני הדור שלישי בקיבוץ בנות זוגן וילדיהם, התפתחו כל אחד בדרכו, והיום חוזרים הביתה מתוך החלטה להמשיך ולצמוח כאן בקהילה.

ועדת הקבלה לאחר שפגשה את כל המועמדים, ממליצה לחברים בחום לקבלם לחברות בקיבוץ רשפים. (מידע פרטני על המועמדים ניתן לקרוא באתר הקיבוץ)

  • לירון ואורן גדיש, שירה ורז.
  • אביגיל, יבין כפרי נועם ומאור רפאל.
  • לירז וחגי אברמובסקי.
  • שני, עמיר בשן-כפרי ומיכאל.
  • בועז ברליאה

מגמת הפיתוח הקהילתי ניכרת, השינוי מוקרן מהשטח ואליו. משפחות נוספות רוצות להיות שותפות איתנו, יש תקווה ואמונה בשביל ובעתיד. חברים רבים נותנים יד למהלך, משפחות מלוות נקלטים, תומכות בדרך ונמצאות בתווך בין המצטרפים והקהילה, מאירות את הקהילה בגאווה. אנו קוראים לחברים להצטרף למעגל העשייה.

בשנה החולפת צוות פ.ת.ק (פיתוח קהילתי) פעל במגוון נושאים:

  • שיווק תוכן באתרי רשת ארציים.
  • ליווי משפחות בתהליך הקליטה.
  • דיור זמני למצטרפים ומשפחות חברים בתהליכי בניה.
  • הכלה של משפחות 'שלפים' בקהילה: דיור, חברתית ומוניציפאלית.
אנו לא חוסכים חשיבה, קבלת החלטות נעשית בשיקול דעת. אם יש אי-נוחות חשוב לנו לדעת אותן בזמן אמת, דיאלוג ולמידה הם חלק מובנה בתהליך.

...בשלוש השנים האחרונות הצטרפו לקיבוץ רשפים 40 חברים ו- 34 ילדים.

ועדת הקבלה
צוות פ.ת.ק
מרגלית, מירי ל, יוסי, מירי כ, רחל, עמוס

אפשר לפנות בדוא"ל לצביה
-

לדף הבית