Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

קליטת חברים חדשים, יולי 2012

לחברים שלום

מזה מספר שנים גרות שתי המשפחות ברשפים וילדיהם מתחנכים במערכת החינוך שלנו, חלקם בגיל הרך וחלקם בביה"ס רימון. לאחר שהמשפחות עברו את כל תהליך הקליטה, ממליצים חברי פיתוח קהילתי וועדת קבלה לקבל את

וילדיהם לחברות ברשפים.

-

לדף הבית