Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

קליטת חברים חדשים, ינואר 2012

לחברים שלום

לאחר עבודה מאומצת, שיחות והקשבה של כל המעורבים, אנו מביאים מספר משפחות נוספות לחברות. שיחת הקיבוץ מתוכננת ליום ג' 24.01.12, הקלפי יערך ביום ו' 27.01.12

המשפחות כולן נמצאות בתושבות כאן בבית, ובשלבים שונים של תכנון בית הקבע שלהן :

הקלק על השם כדי לראות מידע כללי שנמסר ע"י המועמדים

צוות פ.ת.ק
וועדת הקבלה

-

לדף הבית