Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 26 — 31/12/2010

לחברים שלום

אנו נפרדים משנת 2010 ושמים את פעמינו לשנה האזרחית החדשה ובהזדמנות זו קצת על עבר ועתיד. השנה עסקנו באופן אינטנסיבי בקידום הקליטה והצמיחה הדמוגרפית עם הרבה מאמץ ועזרה של המתנדבים כולל בכנס בנים האחרון והרבה פגישות ושיחות שיכנוע.

חתמנו את שנת 2010 עם קליטה של 5 בנים שמימשו את המעבר מחברות במסלול נדחה לחברות בפועל: לירון טירם (לוי) ובעלה יוחאי, נועם רוזנבלום ואשתו לירון, עינב פורמן, עינבר מזרחי, עוז ורמלי ושי דולינגר. בנוסף חזרו לקיבוץ אוהד ומיכל לביא עם בתם, וראובן ודורית מירון עם ובניהם חזרו לרשפים כתושבים.

את כל הנקלטים אנו מלווים באופן צמוד בכל התהליכים.

ומה בתוכנית בשנת 2011

 • המשך קליטת בנים וקליטת משפחות מבחוץ שאנו נמצאים איתן בשלבים שונים של תהליך קליטה.
 • עתה, לאחר שלא נשארו דירות מגורים פנויות, אנו נרכז מאמץ במתחמי המגרשים הפנויים בחלק הצפון מערבי של הקיבוץ ובנכסים שבמרכז הקיבוץ במסגרת פינוי בינוי.
 • במקביל אנו ממשיכים בתוכנית לרתום את החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית לשפץ את הרכבות לדיור זמני.
בסיכום נושא הקליטה - מה שנראה כחלום שאיננו בר השגה הולך ומתממש לשמחת כולנו.

ובשאר התחומים:

 • שיוך דירות: השלמנו בשנה החולפת את פרויקט השמאות של כל דירות החברים, המשכנו לקדם את תוכנית הפרצלציה ועידכון התב"ע הנדרש לצורך כך. בשנת 2011 נסיים את ריכוז נתוני הוותק של החברים ונעביר לידי החברים כנדרש מהתקנון את השמאות של הדירה מול חישוב דמי העזיבה. בנוסף נשלים את הכנת ההסכמים האישיים להפניית החברים למינהל מקרקעי ישראל ולאחר החתמת החברים, בכמה ימים מרוכזים, נעביר את הרשימות למינהל לשיוך בפועל.
 • תשתיות: השלמנו השנה את תוכנית שידרוג רשת החשמל בכל הקיבוץ והגשנו תיק מכרז לביצוע למועצה מתוך כוונה שרשפים תיכלל בשנת 2011 במסגרת התוכניות לשיקום תשתיות בישובים ותיקים. עוד בתוכנית להכין תוכניות מכרז גם לדרכים ומדרכות וגם לשיקום מערכת המים.
  המועצה ביחד עם הקיבוץ יבצעו בשנת 2011 תכנון של הכביש החוצה את רשפים מהכניסה עד הגדר ממערב ללולים. הכוונה לבצע סלילה של חלקים ניכרים מכביש זה ככביש מרכזי בישוב.
 • חינוך: השלמנו הכנת בקשה לשיפוץ מעון יום לתמ"ת וגם למפעל הפיס ואנו מקווים שנוכל להשלים את השיפוץ בשנת 2011.
  בשנה החולפת התמקדנו בנושאים בטיחותיים במבנה החינוך, החלפנו בסיוע המועצה את גג גן כוכב וכן הוחלפו על ידינו גגות אסבסט בצבר ובדבש, עוד השלמנו את שיקום התלתון אחרי השריפה.
 • ספורט: השלמנו תוכנית למגרש כדור סל משולב והגשנו תוכנית מכרז למועצה. אנו מקווים שבשנת 2011 הפרויקט יאושר לביצוע.
 • רווחה: ניסינו בשנת 2010 לרתום את חברת עמל סיעודית לפתוח דיור מוגן בקיבוץ, אנו מקווים שבשנת 2011 ימצא גורם שיסכים להשקיע ולהפעיל את הפרויקט.

שתהייה לכולם שנה אזרחית טובה

איתן

 


מזל טוב
ליוסי וצביה רופאיזן
להולדת עידן
בן לטל וסלע
נין לאריה ואסתר

 


מזל טוב
ליאיר ואסתי אברמובסקי להולדת הנכדה ,
בת לליאור ודנה
נינה לבן ציון.

 


לדף הבית