Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 23 — 19/11/10

לחברים שלום;

משולחן מנהל הקהילה

תכנון:

הושלם תכנון מגרש הספורט על יד הבריכה והתוכניות הועברו לידי המועצה לצורך קידום תקציב לבנייתו. המגרש תוכנן בהתאם ליעדי תוכנית המתאר של רשפים. עוד הושלמה תוכנית מפורטת לשדרוג מערכת החשמל בקיבוץ והוכנו תוכניות למכרז. היקף הביצוע כ – 3,500,000 ₪. התוכניות הוכנו כבסיס לקבלת חלק מהתקציב שנועד לשיקום תשתיות בישובים ותיקים. בהמשך נקדם תכנון לביצוע מדרכות, חניות וכבישים בקיבוץ בהתאם לחלוקת המגרשים החדשה.
עוד בתכנון – התאמת המבנה ליד המזכירות למעון יום, בתקציבים שגויסו ממפעל הפיס ויגויסו ממשרד התמ"ת. אנחנו עובדים בלוח זמנים "קדחתני" להספיק להגיש את התוכניות לתמ"ת לפני תום חודש נובמבר.
לגבי כביש הכניסה – בשיחתי האחרונה עם יו"ר המועצה יורם קרין אושר למועצה תקציב בסך של 800,000 ₪ לטובת כביש הכניסה לרשפים.

שיוך דירות

לאחר אישור ההחלטה המפורטת בקלפי אנו מתמקדים כעת בהכנת ההסכמים האישיים להפניית החברים למינהל. במקביל הולכת ומושלמת המדידה של השטחים על מנת להגישה לועדה המקומית לתכנון ובניה לאישור.
בתחום השמאות – אנו ממתינים לקבל את ההשלמות האחרונות מהשמאי על מנת שנוכל להפיץ לחברים בקרוב את טבלת השמאות+ חישוב דמי העזיבה לעיונם ובקרתם.
עוד בתכנון, במסגרת תקנות התכנון והבניה אנו נדרשים כתנאי לקידום כל תוכנית ברשפים להכין סקר שימור מבנים ואתרים בקיבוץ. צוות מתכננים שזה תחומו ומקצועו שכבר ביצע מספר רב של סקרים בקיבוצים ובישובים אחרים, מבצע את העבודה,
בבדיקות ראשונות של הצוות נחשפו בארכיון הקיבוץ ובמשרד הבנין חומרים יקרי ערך הסטורי ובעלי משמעות רבה לעברו של הקיבוץ וחבריו.

ביטוח

בהתאם להחלטת ההנהלה בוצעה התקשרות עם חברת ביטוח חקלאי, לביטוח החברים במקום ההתקשרות שהיתה עם חברת הביטוח מנורה, כאשר הביטוח יכנס לתוקף אנו נודיע על הפסקת התשלום הקולקטיבי למנורה וכל חבר שיהיה מעונין בכך יוכל להמשיך באופן פרטני את הפוליסה שלו במנורה בתשלום אישי.
בתחום הביטוח עדין לא השלמנו את המשא ומתן עם חברת הביטוח בקשר לשיקום ה"תלתון" אחרי השריפה, המחלוקת כעת היא לגבי הפגיעה בגג המבנה.
 
תקציב – אנו שוקדים בימים אלו על הכנת התוכנית התקציבית לשנת 2011. בשנה הבאה אנו צריכים להערך לשינויים בצורת המיסוי עקב מעבר דירות והעברת דירות לחברים ויורשים במסגרת הליך שיוך הדירות. לאחר שההנהלה תאשר את התקציב, נביאו לשיחה ואישור החברים.

רווחה

לצערנו עקב עליה במספר הקשישים שנעזרים במטפלות פיליפיניות יש חריגה גדולה בתקציב שנדרש לסבסוד העובדים. התחזית לשנת 2010 היא שנגיע לכ – 640,000 ₪ במקום 514,000 ₪ בתוכנית.
בוודאות לא נוכל להמשיך ולסבסד את הקשישים באותה רמה כפי שנהגנו עד כה.
 
קליטה – בשמחה אנו מודיעים על כך שעינב פורמן מימשה את זכותה כחברה במסלול "חברות נדחת" לעבור לשלב של חבר מלא לאחר שהתמלאו כל התנאים בהתאם לתקנון . במסגרת קליטת משפחות מבחוץ התחלנו בהליכי קליטה עם משפחה צעירה (זוג+5 ילדים).
 
כן ירבו!
 
שבת שלום
איתן
 
מצמ"ד נמסר

כנס הבנים

כנס בנים"המסורתי" יערך בשבת חנוכה – 4/12/10 .
בכוונתנו לפרוש בפני הצבור את מה שהתרחש מאז הכנס הקודם, בנושא צמיחה הדמוגרפית בעמק בכלל וברשפים בפרט.
יורם קרין, ראש המועצה הוזמן לכנס הבנים ובמידה ויגיע הוא אמור לתת סקירה כללית על ההתקדמות בפרויקטים הייחודיים – פארק המעיינות, פיתוח התיירות , פיתוח פרויקט "שלפים" - הישוב המעורב, ועוד...
איתן, מנהל הקהילה ידווח על הפעילות בנושא הקליטה, וכן ייתן סקירה כללית על הפרויקטים בהם מטפלת הנהלת הקהילה בעדיפות ראשונה, כמו כן נקבל סקירה נרחבת על החינוך, התרבות והתעסוקה מאלו הממוקמים בשטח. נשמח לשמוע לבטים המלווים את הנקלטים ולענות על סוגיות שתעלינה מהשטח.
המפגש פתוח לכל הצבור!
ושוב אנו מבקשים מאלו שבניהם או חבריהם ל"כתה" – נמצאים מחוץ לקיבוץ, להזמינם לכנס או להעביר אלינו את מס' הטלפון/דוא"ל ואנחנו נזמינם.
הכנס יערך במועדון לחבר בשעה 13:00 – עם כיבוד קל.
כמובן שכדאי להגיע לפעילות התרבותית שתתרחש בשבת בבוקר באזור " חדר-אוכל" – אולם התרבות המתחדש שלנו.
 
רשם – יוסי ר.

יהודה בן- נון לקח על עצמו לאמץ את ילדי התלתון
ולתקן את האופנים שלהם,
כל הכבוד!

הודעות

לידיעתכם;
המרכזייה שודרגה;
ניתן להגדיר במרכזיה אפשרות לקבל פקס לדואר אלקטרוני הפרטי שלו- ללא עלות!
המעוניינים בכך יפנו בבקשה לשוקי.
 
ענף הנוי מוסר:
כמו בכל שנה בחודש נובמבר אנחנו מפסיקים את השקיית הדשאים ומחכים לגשם.
 

מזל טוב
ליהודית ואמנון ביטון
ולכל המשפחה
לנישואי
נופר עם וויטיא

 


לדף הבית