Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

16/2/18

דף לקראת שיחת קיבוץ – 21/2/18

לקראת שיחת קיבוץ שתתקיים ביום רביעי 21/2/18 שעה 19:00 במועדון לחבר

הנושאים:

  1. קבלה לחברות:
  2. החלפת רו״ח.
  3. גביה של דמי כניסה ותשתיות ותיקות מכל עסקת מכירה/קניה של נכס גם מחבר (משפר דיור) וגם מנקלטים שקונים נכס מיורש. (הסבר יפורסם)
  4. אישור תקציב שנתי לשנת 2018.

 
-

 

 


לדף הבית