Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 20 - 28/12/18

לחברי רשפים שלום,

חשבתי שהגיע הזמן לכתוב לכם, מתוך מחשבה שמגיע לכם לדעת מה קורה בקיבוץ שלנו. ניצן מעדכן אתכם בנושאים שוטפים, אנסה אני לעדכן אתכם מפעם לפעם בנושאים רחבים יותר שההנהלה מטפלת בהם, נושאים בעלי השלכות ארוכות טווח.

ההנהלה עסקה בשנה וחצי האחרונות בהחלפת כול בעלי התפקידים הבכירים בקיבוץ. את מרכז המשק יורם ארליך החליף דודו ישראל, את מנהל הקהילה איתן בלניקוב החליף ניצן חביב, עמית פרץ מועסק כמנהל כספים במקום ניהול חשבונות שנעשה ע"י חברה חיצונית. תפקיד היו"ר בשכר, אותו פינה דני עברי, לא אויש, ובנטל נושאים בהתנדבות חברי ההנהלה הנבחרת ומספר חברים נוספים שהתבקשו לסייע במשימה ונעתרו. השינויים הללו ולמידת בעלי התפקידים אפשרו להנהלה הנוכחית גישה למגוון רב של נושאים אשר בעבר טופלו על ידי בעלי התפקידים לבדם. אני יכול להבטיח לכם היום שהחברים מעורבים בניהול המשק והקהילה כפי שלא היו מעורבים כבר שנים רבות.

  • המבנה הארגוני הקיים של ניהול הקהילה דורש שינוי בהתאמתו לקיבוץ המתחדש ולאיכות השירותים שההנהלה מאמינה שמגיע לחברים לקבל. כיוון שמרבית עובדי הקהילה הגיעו לגיל פנסיה או יגיעו אליו בשנים הקרובות ואנו מעוניינים לשמר את הידע הארגוני תוך העברת תפקידים מסודרת, ההנהלה שכרה את חברת "אבני דרך" לבצע סקר משרות מלא. מטרת הפרויקט הנה לשקף את מגוון התפקידים והמשרות בקהילה וליצור מבנה ארגוני חדש ומתאים יותר והגדרות תפקידים מדויקות יותר. המבנה הארגוני ניהולי החדש הוא מטרה מרכזית שההנהלה הציבה לעצמה והוא יהווה את הבסיס לביצוע יתר המטרות.
  • לפני כשבועיים שודרה כתבה על רשפים בתוכנית "המקור" בערוץ 10. ההנהלה בחרה להסתפק בתגובה בכתב. מספר חברים פנו אלי ואל חברי הנהלה אחרים בשאלה מדוע לא הגבנו בצורה אקטיבית יותר. התשובה מתחלקת למספר מישורים, ביניהם כאלו אשר גם היום איננו יכולים לפרט בשל צנעת הפרט ובשל עניינים משפטיים. כמו כן תחושת ההנהלה הייתה שהכתבה מגמתית ולא ניתן יהיה לשנות את הדרך בה רשפים תוצג. כול מה שהייה נאמר בשם הקיבוץ היה נערך ומוצג כך שיתמוך בטענה המרכזית של הכתבה. על כן החלטנו להגיב באופן המינימלי הנחוץ. אחד הנושאים שהודגשו בכתבה הוא שלא היה לחברים במצוקה למי לפנות ובפרט כאשר לא קיבלו מענה ממנהל הקהילה החיצוני. אנו רוצה בהזדמנות זאת לומר בקול ברור: אתם לא לבד מול המערכת. חבר שמרגיש שנעשה לו עוול מוזמן לפנות לכול אחד מחברי הנהלה ולקבל ממנו עזרה למול המערכת. עוד בנושא זה חשוב לנו להזכיר לחברים שיש לקיבוץ מנגנונים שיודעים לסייע בעתות של מצוקה כלכלית ומנהל הקהילה יודע להפנות את המבקשים למקורות המתאימים. בעזרת צוות ניהול חובות חברים, מנהל הקהילה יכול לעזור לחברים שנקלעו לבעיה בצורה דיסקרטית. עם זאת, חשוב לציין שהחלטה לא לשלם לקיבוץ בעבור שירותים מטעמים "עקרוניים", גם אם בעיני החייב הצדק עמו, אינה מקובלת מוסרית וחוקית ותענה בתגובה מתאימה מצד הקיבוץ. אני מזכיר לחברים שהתשלומים לקיבוץ משמשים מקור לשירותים שניתנים לכם. אי תשלום יגרום להעלאת מחיר השירותים והמיסים בעבור כלל החברים בקיבוץ, ביניהם בני משפחה, חברים ושכנים.
  • בצד המשקי 2018 צפויה להיות שנה טובה, בה המדגה חזר להרוויח והתוצאות העסקיות היו טובות יותר מהתוכניות. אולם, השנים הבאות צפויות להיות פחות טובות מבחינה חקלאית. לא משום שהגידולים פחתו, אלא משום שהממשלה הנוכחית סמנה את החקלאים כגורמים ליוקר המחיה בישראל והחלה לגזור גזרות אשר מסכנות מספר ענפים חקלאיים עד כדי כליה. פתיחת ישראל ליבוא דגים גרמה לירידת מחירים גדולה בשוק והיום הענף מסתמך על סובסידיות ממשלתיות שצפויות להסתיים ב 2022. בענף הרפת נחתם הסכם עם האוצר להורדת מחיר המטרה לחלב, שכבר בשנת 2019 יקטין על פי התוכנית ב 50% את הרווח של הרפת ברשפים בייחס לשנה המסתיימת. מחיר המטרה לחלב ימשיך לרדת בשנים הבאות. בנוסף על כך האזור מתמודד עם החלטת ממשלה לייקר משמעותית את מחירי המים לחקלאות, דבר שישפיע דרמטית על רווחיות רוב הגידולים החקלאיים. הצוות המשקי בראשות דודו מרכזים מאמצים גדולים בהיערכות לשנים הבאות, בייעול הענפים הקיימים והתאמתם לעמוד בשחיקה הצפויה בהם, וכן במציאת מקורות הכנסה נוספים אשר פחות מאוימים מהחלטות הממשלה. למול הירידה הצפויה בהכנסות בצד המשקי תצטרך הקהילה להצטמצם בשירותים שהיא נותנת לחבריה. ההנהלה צפויה להתחיל בתהליך, אשר ימשך מספר שנים, בו ילמדו לעומק הוצאות הקהילה ויבחנו אפשרויות לייעול. המטרה העיקרית היא להתאים את ההוצאות לירידה הצפויה בהכנסות תוך התחשבות בהמשך הקליטה והתעצמות הקהילה. במידה ונדע להתייעל בזמן אנו מקווים שלא נצטרך לעשות צעדים דרסטיים וכואבים יותר בעתיד.
  • שלפים גדלה לצדנו בקצב מהיר, כאשר שלב א' נקלט ברובו (60 משפחות), הושלמו התשתיות של שלב זה ונבנו מגרשי משחקים וספורט. בימים אלו החברה הכלכלית של המועצה מקימה בשלפים מבנה ציבור לטובת הקהילה. שלב ב' (עוד 60 משפחות) החל לעלות השנה על הקרקע. שלפים מנוהלת כישוב נפרד מבחינה מוניציפלית ומחזיקה בהנהלה עצמאית. בשנה האחרונה הגענו להבנות עם הנהלת שלפים במגוון נושאים משותפים והיחסים בין הנהלות מצוינים וקואופרטיבים. חשוב להבין שמבחינת המדינה שלפים אינו ישוב נפרד (אין לו סמל ישוב) ולמעשה מבחינת הרשויות שלפים היא הרחבה של קיבוץ רשפים. כתוצאה מכך על רשפים חלים על פי חוק חובות כלפי שלפים במגוון נושאים שהמשמעותי מבניהם היא החובה לקלוט במערכת הגיל הרך את כול ילדי שלפים שירצו בחינוך חילוני. לפני חודש משרד השיכון פרסם מפת עדיפות לאומית חדשה ובה רשפים ירדה מרמה א1 לרמה א2. הירידה נובעת כנראה מהבניה המרובה בשלפים בשנים האחרונות (ישוב שבו התבצעה כבר בנייה רבה מדורג נמוך יותר). המועצה עושה מאמץ להחריג את רשפים ושלפים ולהחזירם לרמת עדיפות א1. כרגע אין השפעה ישירה למהלך משום ששכונת הגפן/משק ילדים התקבעה כבר על פי מפת העדיפות הקודמת.
  • מערכת החינוך של רשפים גדלה בקצב מהיר ביותר בארבע השנים האחרונות בשל קליטת משפחות רבות בשלפים וברשפים. כתוצאה מהגדילה המואצת המערכת מתקשה לייצר יציבות וחווה טלטלות ניהוליות וכספיות. בשנים האחרונות מימנה רשפים גירעונות גדולים במערכת החינוך ובנוסף כסף רב הושקע בהתאמת מבנים קיימים ובהשתתפות בבניית מבני חינוך חדשים. ההנהלה מנסה להקים שדרה ניהולית שתוכל לייצר יציבות במערכת תוך תכנון מראש ועבודה בהליכים סדורים. אנו מתכוונים להשקיע מאמצים רבים בשמירה על חינוך קיבוצי איכותי, כול זאת תוך הקפדה על ריסון תקציבי. בכוונתנו להפוך את מערכת החינוך מאוזנת תקציבית המבוססת במלואה על תשלומי הורים, תוך מתן מלגות קבועות (הנחה) לילדי חברים. בכך, כספי האגודה יסבסדו רק את ילדי החברים ולא יכסו גירעונות כלליים.

אני רוצה לנצל מכתב זה ולקרוא לחברים לקחת חלק פעיל בנעשה בקיבוץ.
ההנהלה מזמינה כל חבר וחברה להתנדב ולהשפיע על נושאים הקרובים לליבם.

בברכה,
בשם ההנהלה
ניר וילק , יו"ר ההנהלה


 
-
 

בפת"ק מסיימים שנת עבודה נוספת-תשיעית במספר.

צוות פת"ק יזם והוביל השנה בעיקר את פעילויות התרבות של שנת השבעים, ביחד רתמנו ציבור גדול לעשיה קהילתית משמעותית שהעלתה את הלכידות של קהילת רשפים לרמת הישגים וחוסן ומכאן נקווה להמשיך.

בין הפעילויות העיקריות היו עיבוי תכנים לחגים, כנס בנים ותערוכה גדולה, יום ספורט משפחתי, והמופע המרכזי בחג השבועות. התהליכים והעבודה המשותפת עם אנשים רבים יצרו אוירה קהילתית "מנצחת".

העיסוק השני במקביל היה סביב למידה של כל חוזי הקליטה ויצירת אוגדן למצטרף, כל זאת תוך כניסתו של ניצן לתפקיד מנהל הקהילה וקיום "מערכה" לזירוז וביצוע של התשתיות החדשות בשכונת משק הילדים. עם ומול החכ"ל .

השנה הסתיים הליך קליטתן הרשמי של 10 משפחות שישבו בקרבנו מעבר לזמן המקובל ולפתחנו עוד 4 משפחות שנקבל ממש בתחילת השנה הקרובה - מספרים חסרי תקדים במחוזותינו.(רשימת המבקשים להצטרף-ארוכה וכוללת בעיקר בנים המבקשים לחזור). המגרשים החדשים, הנמצאים בשלבי הנגשתם למשפחות, הוגרלו בחלקם והשאר ממתינים למשפחות נוספות ללא הגרלה.

הפעילות הרבה הנדרשת על מנת להוציא לפועל את מתווה הקליטה מראשיתו-(שיחת טלפון) ועד הבאת המשפחה לקלפי, נעשית בשקט בעיקר "מאחורי הקלעים", את ה"רעש"- עושה- ההצלחה.

אנו מוצאים כי התנדבות משפחות להיות "משפחה מלווה"- היא משמעותית ומזמינים משפחות המעוניינות לקחת חלק בליווי - להצטרף למשימה. התרומה העיקרית להצלחת הליכי ההצטרפות החלקה היא המפגש בבתי הילדים, הקיץ בברכה, וכן ערבי ההכרות תחת הכותרת-"עושים ענין". המשפחות החדשות מצטרפות להובלת עשיה קהילתית הן בחגים והן במשחקיה בה מתרחשת פעילות מחודשת מדי שבוע. אנו מתארגנים בפת"ק לשנת עשייה חדשה למען העמקת ההטמעה ההדדית של הצטרפות לרשפים, ופונים אל הצבור לפתוח את הלב והבית להכרות הדדית. נפרדנו השנה מארז ואתי שחברותם הממושכת בפתק תרמה רבות.

חברי צוות פתק הנוכחי הם: עינב מילר, שני כפרי, לילך קמבר, עומר להב, נירית דיגה, נירית שמבן ויוסי רופאיזן.

הצוות מזמין את הציבור לשיח ישיר עם כל אחד מאתנו על מנת לשפר את עבודתו. מאחלים לקהילת רשפים עבודה רבה באתגריה!


 
-
 

ארועי תרבות בדצמבר

את אירועי חנוכה פתחנו בהדלקת נר שלישי וטקס בחדר האוכל, הדלקת נרות החג לוותה בברכות הקשורות לקיבוץ בתקווה שאור נרות אלו, ימשיך להאיר לנו את הדרך.

נהננו מריקודים מדהימים של ילדי הגן, התלתונים, נעורים, ריקוד נשים וכמובן חנה זלדה!
תודה גדולה לכל מארגנות הריקודים: לירז אברמובסקי, מורן מינצר, אור יפלח ג'סיקה שוהם, מרב נאמני, הלה יפלח לירון רוזנבלום, לירון טירם, עופר זינגר ונירית שמבן.

לאחר הטקס נשארנו לשיר ולרקוד עם ג'אסט דאנס וקריוקי – היה כיף לראות את אווירת ה"ביחד". ביום חמישי אחה"צ הופעלו תחנות יצירה לחנוכה.
תודה גדולה למפעילות התחנות: סיגל גבע, מורן מינצר, איילת רייבי, הלה יפלח.

בסיומו של החג, יצאו ילדי כיתות א'-יב' למירוץ הלפיד המסורתי מעין מודע ועד לחדר האוכל, ואילו ילדי הגנים יצאו לתהלוכת למפיונים ברחבי הקיבוץ. לסיום נפגשו כולם בחדר האוכל להדלקת נרות וסופגניה. תודה לצוות החג מורן מינצר, לירז אברמובסקי ואיילת רייבי.

פנינו כבר לדבר הבא: מסיבת הסילבסטר! רשמו לפניכם יום שישי ה – 4/1 בחדר האוכל.


 
-
 
מזל טוב
למזל וחביב אלון ולכל המשפחה להולדת הנכדה
בן להגר ומאור, אח לליה
 
-
 
מזל טוב
למשה וקרן קידר ולכל המשפחה
להולדת הנכדה מלכה
בת ללינור ודוד, אחות להדסה חיה ומאיר
 
-
 
מזל טוב
לנעמי ואיתן קפלן ולכל המשפחה
לנישואיהם של דקלה וניב

 
-
 

הודעות ווטסאפ מטעם קיבוץ רשפים:

ברצוננו להדגיש כי קיימות 2 דרכים לקבל מידע בווטסאפ ממוסדות הקיבוץ.
  • רשימת שידור של צביה "רשפים" (בעברית) ששולחת הודעות שוטפות למי שבקש להצטרף .
  • רשימת שידור של לירון טירם בנושא אירועי תרבות ומופעים אליה ניתן להצטרף ע"י הודעה ללירון. כמו כן הודעות חשובותהמיועדות לכלל הציבור נשלחות כהודעת SMS תחת השם reshafim.
חשוב לציין כי כל קבוצות הווטסאפ האחרות הפועלות בקיבוץ הן קבוצות פרטיות ואין חובה להיות חבר בהן כולל קבוצת "חברים".

 
-
 

פוליסת בריאות פרטית

שלום,

בהמשך למכתבנו לכלל החברים מיום 26.12.18, 6.12.18, 30.11.18 בעניין מעבר מביטוח קולקטיבי לביטוח פרטי בפוליסת בריאות פרטית שהוצעה לחברי קיבוץ רשפים בחברת הראל, המאפשרת המשך רצף ביטוחי ללא צורך בחיתום והצהרת בריאות וזאת במחיר ל"פורשי קולקטיב".

חשוב לי להדגיש שהחל מיום 01.01.19 כל חבר אחראי על עצמו בנושא הנ"ל, הקיבוץ לא יישא באחריות ו/או בתשלום אם וכאשר יהיה מצב בו יזדקק חבר לטיפול רפואי אשר נכלל במסגרת הכיסויים הביטוחים שהוצעו בפוליסת הביטוח הנ"ל. חבר אשר לא יבטח עצמו לא יהיה זכאי לפנות ו/או לקבל כספים מהקיבוץ ו/או מקרן שיעודה לצרכים בריאותיים ו/או קרן אחרת לסיוע לחברים.

ניצן.


 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית