Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

מפת"ק נמסר - 2/11/18

שלום לכולם

בימים אלו ישב צוות פת"ק (פיתוח קהילתי), לסכם את פעילותו בשנה שחלפה ולתכנן את השנה הקרובה.

היעדים נשארו אותם יעדים – צמיחה דמוגרפית המביאה את רשפים לחוסן קהילתי המשלב איתנות בכל תחומי הקהילה המתרחבת על כל מרכיבי האוכלוסייה. (תכנון פיזי, התאמות נדרשות של מערכות החינוך, הרווחה והתרבות, תוך שימוש נכון לנו במשאבים וחלוקתם).

במהלך קיץ זה קלטנו לחברות – 8 - משפחות שהמתינו לסימון מגרש במתחם החדש וכן שתי משפחות שבחרו מגרשים מהמצאי הקיים. צרפנו 9 משפחות חדשות לתהליך, אשר שבע מהן יושבות כבר בקרבנו ולומדות את אורח החיים בטרם הגעתן לקלפי, ושתי משפחות אשר תגענה אלינו לכשיתפנה דיור הולם.

שליש מהמשפחות הן משפחות של בנים חוזרים. בל נטעה, הצטרפותן של המשפחות אינה המדד היחידי להצלחה, אנו מחפשים את הדרך המיטבית להפיכתן כחלק אינטגראלי של האוכלוסייה המתוודע אל מסורות הישוב, ולוקח חלק בהמשך התפתחותו.

הקושי לקרב בין האוכלוסייה הותיקה יותר לבין המצטרפים הוא האתגר הקשה לפיצוח.

החיבורים הנוצרים בצורה הבלתי פורמאלית באמצעות מפגשים במערכות החינוך, אינם מספיקים - אך יעילותם חשובה. הפעילות של תרבות הפנאי, נותנת אף היא מענה חלקי, המפגשים בברכה עשו אף הם את שלהם ביצירת הכרות במידה מסוימת, אך אנו זקוקים כנראה לעוד...

אנו מעוניינים לחבר את המצטרפים למשפחות המוכנות להיות משפחות מלוות, מזמינות, מארחות, בעיקר מקרב האוכלוסייה הותיקה יותר.

אנו מעוניינים להגיע לשיח ציבורי שיעזור לנו לבחון ולהתאים את הדרכים לקליטה בעת הזו.

אנו מתכוונים להמשיך ו"להנגיש" ערבי הכרות עם המצטרפים, תוך שילוב סיפורי מקום של משפחות ותיקות.(משפחות המעוניינות לספר, מוזמנות לפנות או להיענות לפנייתנו).

אנו פונים אל הנהלת הקבוץ לבחון דרכים נוספות כחלופה לשיחת הקבוץ לפני הקלפי וכן את האפשרות להצבעה דיגיטלית כחלופה לשיטה הקיימת. ויותר מכל אנו מזכירים לציבור כי הצוות קשוב לכל אחד המרגיש כי ביכולתו לתרום במשהו לשיפור התהליך.

נמשיך לפתוח את לבנו וראשנו גם ליעדים נוספים. ממתינים לראות כבר את השופלים בעבודתם בשכונה החדשה, כי לנראות יש חלק חשוב ביצירת האווירה.

צוות פת"ק-
לילך ק. עינב מ. עומר ל. נירית ד. שני כ. יוסי ר. ונירית ש.


 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית