Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

logo

תוצאות הצבעה בקלפי
שהתקיימה ביום שישי 17/8/18

 

1 . קבלה לחברות :

  • משפחת טל מירב ואבידן: התקבלו
  • משפחת זיסר מעין ועידו: התקבלו
  • משפחת ענב חבצלת ואורי: התקבלו
  • משפחת קריסטל עינת ויריב: התקבלו
  • משפחת רייבי איילת ואבשלום: התקבלו

 
-

 

 


לדף הבית