Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

logo

תוצאות הצבעה בקלפי
שהתקיימה ביום שישי 20/7/18
בין השעות 07:00-14:00
במרכול

 

1 . בחירת וועד הנהלה

שבעת המועמדים שקיבלו את מירב הקולות ונבחרו להנהלה החדשה הם:

יפלח הלה, כפרי מתן, וילק ניר, להב עומר, לוי ארז, לבנה מירי, האן אתי

במידה ויהיה צורך בהחלפה של אחד מחברי ההנהלה יכנס הבא בתור ברשימה שקיבל את מירב הקולות

 

ועדת שיחה/קלפי


 
-

 

 


לדף הבית