Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 16 – 3/11/17


 
-

מפתק נמסר

ביום שני ה- 30 בחודש, התקיימה פגישה רבת משתתפים,(22), תחת הכותרת "רשפים מכאן ולאן". - בפגישה נכחו חברי הנהלה, ועדת תכנון, חינוך, רווחה, וחברי פתק. כמו כן השתתף נציג המועצה - איתמר מטיאש המנהל את אגף הצמיחה.

את הפגישה הנחה ביעילות רבה ובחן ערן גליק, המלווה החברתי מטעם התנועה הקיבוצית. - במהלך הפגישה נסקרו התמורות העצומות שחלו בעשור האחרון ברשפים בעקבות הצטרפותם של כ - 100 חברים חדשים לישוב, וצמיחת שלפים לידנו.

הוצגה מצגת שהוכנה על ידי הקיבוץ שהראתה את המצב מבחינה תכנונית פיזית ואת יתרות - המגרשים שנשארו להמשך, לאחר שנמסרו 125 מגרשים לטובת הקמת שלפים לצידנו. הוזכר שיש שכונות נוספות בדרום ובצפון בתב"ע מאושרת שמצריכות תכנון מחדש והתאמה חדשה לאופי הישוב.

הוצגה הצמיחה בחינוך שכללה התאמת מבנים ותוספת מבנים, תוך התייחסות לקושי תכנוני וביצועי בהמשך, עקב אי ידיעה מתמדת של כמות הילדים החזויה הן משלפים והן מהנקלטים ברשפים.

נמסר דיווח על ידי איתמר מהמועצה על האופן והעזרה הניתנת לרשפים בעקבות הפיתוח המואץ והמשך הקליטה גם לשלפים.

נסקרה פעילות פת"ק בשנים אלו, שיחד עם כל הגורמים הפועלים בשטח , חוללו את התמורות והביאו את רשפים למצבו הנוכחי, ישוב תוסס, בתנופה המהווה "מותג" ברחבי התנועה הקיבוצית. הייתה בפגישה תחושה של "עשור מכונן", שהציף חסמים ואתגרים לתכנון וביצוע יעילים יותר לעשור הקרוב.

אין ספק שסנכרון בין הגופים הפועלים והקמת צוות "אד הוק", שיעבד את הרעיונות והיוזמות, תוך הצעת פתרונות הנשענים על תכנון פיזי וקהילתי, המתייחס לנתונים העכשוויים והעתידיים, הוא צו השעה!

נקודות רבות המוצבות לפתחנו לעת הזו קיבלו התייחסות והוארו על ידי המשתתפים, ביניהן:

  • תהיות לגבי קצב הקליטה הרצוי,
  • אופן הטמעת הנקלטים ברשפים מצד הנקלטים וגם מצד הקולטים , מורשת וכיווני הפיתוח הקהילתי.
  • היכולת להקצות הטבות לצעירים בדיור,
  • היכולת לתת מענה במבני הצבור והשטחים הציבוריים למרכיבי הקהילה וצרכיה המשתנים.
  • היכולת להבטיח הצטרפות של בנים באשר הם ולשמר ישוב רב דורי גם בהמשך.
  • יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה קרובים וזמינים, שכן, עלויות הפיתוח דורשות ממון רב שחלקו מגיע ממקורות חוץ אך רובו נשען על יכולותינו לבצע תוך שימור תנופה מתוכנן.

הפרוטוקול המלא והמצגות של הפגישה קיימים ויהוו את המסד להמשך עבודת המנהלה וצוותי התמך "מכאן ולאן".

רשם יוסי


 
-
ברכות
למשפחת שגיא ונעמה סלע לרגל כניסתם לבית הקבע שלהם.
 
-

משולחן מנהל הקהילה

בריכת השחייה

נערכה פגישת תאום לביצוע שיפורים בבריכה שהקבלן התחייב לבצע בתום העונה .

מבנה משרדים

הפרויקט יצא לדרך וסיור קבלנים יתקיים בשבוע הבא .

התלתון החדש

הסתיים השיפוץ וממתינים לתיקון המטבח על מנת שהפעילות תעבור לשם בתוך שבועיים.

מתח גבוה

נעשה טיפול מונע שיגרתי בחלק ממרכזיות החשמל לקראת החורף.

רווחה

הותקנה טלוויזיה בפנאי-לי לשמחת המשתמשים.

תקשורת

אנחנו בשלב סופי של החלטה האם הקיבוץ עובר בסוף השנה לחברת יס או נשאר בהוט. את ההחלטה תקבל ההנהלה בקרוב לאחר שנאספו כל הנתונים מהמו"מ בין שתי החברות.

מדי מים

מדי המים בקריאה מרחוק שהותקנו בקיבוץ לפני למעלה מ 7 שנים הולכים ומסיימים את פעילותם (נתון ידוע מראש). אנחנו מחליפים בהדרגה את המודדים התקולים במודדים חדשים ללא חלקים נעים עם אורך חיים ארוך יותר.

שבת שלום
איתן


 
-
מזל טוב
לאיריס ורמלי
לוולטר ורמלי
ולכל המשפחה
להולדת הנכדה
כרמל רוז
בת לשחר ועמית
 
-
מזל טוב
לאביגיל ויבין כפרי
ולכל המשפחה
להולדת הבן יונתן
אח לנועם מאור ושי
נכד לנאוה ואבישי
 
-
ברכות לאבישי נאמני
לרגל סיום קורס קצינים
מאחלים לך בהצלחה;
 
-
לתמר סגל
עם שחרורך מצה"ל וכניסתך
להדרכה בחברת הנעורים
מאחלים לך הצלחה

 
-

logo "היה היה" החל משנות ה - 40 ועד ימינו. מוקדש למייסדים הראשונים של הקיבוץ.

מתוך עלון רשפים דצמבר 1942 – עיתון גרעין מרץ בית זרע.

הקבוצה בהתפתחותה / אמנון ס.

שלושה חודשים חלפו מאז שחרורנו מעתלית והספקנו כבר לעבור דרך כל מיני שינויים. רצוני הוא לעשות איזה שהיא בקורת על העבר של הקבוצה ולהשקיף לעתידם. כשהיינו בעתלית מצבנו היה אחר מאשר מצבן של יתר הקבוצות. להן היה מקוום ללכת אליו . להם חכה הקיבוץ שלהם בחוץ, החברה שלהם. אבל לנו לא היה לא קיבוץ ולא חברה לא כלום, חיכינו להחלטת הועד הפועל.

קבוצתנו מנתה אז 16 איש ומהם שלש בחורות, נוסף להם היו לנו ארבע בחורות במשקי הפועלות אשר חכו לקבוצתנו. מהידיעות שקבלנו התברר לנו גם כי בבית זרע נמצאת חברת הנוער מרומניה, כולם חברי תנועתנו עוד מרומניה. חלק גדול חברי קבוץ העליה שלנו, וכי הם מוכנים להתאחד אתנו. הסכמנו גם אנו ודרשנו מועד הפועל לקבוע את מקום הכשרתנו בבית זרע.

אולם הועד הפועל החליט אחרת, רצו לשלוח אותנו כעזרה לקיבוץ עמיר. למרות המצב הקשה ששרר שם, ואף על פי שידענו כי מחלת הקדחת שוטפת בכל האנשים, לא התנגדנו להחלטה זו.

יצאנו מעתלית ועברנו כולנו לבית זרע לבלות כמה ימים בכדי להכיר קצת את אנשי הנוער, בינתיים התברר לנו כי קיבוץ עמיר ויתר על עזרתנו ואין עלינו לנסוע לשמה. חידשנו את דרישתנו להשאר בבית זרע אבל גם הפעם החליט הועד הפועל כי עלינו לעזוב את המקום ולעבור לקיבוץ דן. אנו עמדנו על דרישתנו.

עד שיתברר הענין נכנסנו לאחר ימים מספר של בטלה לעבודה והקיבוץ היה מרוצה מעבודתנו. המצב החברתי היה אז די טוב , הקשרים ביננו ובין הנוער היו גם הם די טובים, התחלנו להתקרב אל הנוער. התחלנו להכיר אותם. סדרנו את פגישתנו המשותפת הראשונה ובה בררנו את השאלות המשותפות לשתי הקבוצות.

הוחלט על אחוד שתי הקבוצות כעבור תקופה ידועה. אחרי המסיבה הנוער יצא לטיול.

קיבוץ בית זרע שהיה מעונין גם הוא שנשאר בתוכו, עשה את כל מה שהיה ביכולתו בענין זה. לבסוף הודיע גם הועד הפועל שאנו נשארים בבית זרע. סודרה לנו מסיבת קבלה מטעם הקיבוץ, היינו לאחד מגרעיניו – קבלנו חופש ויצאנו לטיול.

כשחזרנו מהטיול מצב קבוצתנו היה משונה לגמרי, כל אחד ישב בפנתו והיה אדיש לכל דבר. גם היחסים ביננו ובין הנוער היו גרועים. סיבת המצב לא היתה ידועה לנו, כולנו ידענו כי מצבנו הולך ורע מיום ליום, אבל אף אחד מאתנו לא עשה איזה צעד ממשי הטבתו.

המצב השתנה קצת אחרי האספות, אבל לא לגמרי, לאספה באו מתוך חובה ולא השתתפו בוויכוחים. המצב הפך לאחר לגמרי, כשקבלנו הודעה מועד הפועל כי עלינו לשלוח איש לצבא, התחילו ויכוחים עמדו לפנינו השאלות: האם צריכים אנו כבר לתת איש לצבא? איך נקבע את האיש הזה במקרה שכן? אחרי הרבה ויכוחים הגענו למסקנה כי עלינו לתת איש לצבא, ונתנו אותו.

בזמן הזה עזבה בחורה את קבוצתנו ועברה לקיבוץ שמיר. קרה גם דבר אשר הכריח אותנו להוציא שני אנשים מתוכנו. אחרי המקרים האלו התחלנו לחיות, הם השפיעו עלינו והפכנו לאחרים. התחלנו כל מיני פעולות. היחסים ביננו ובין הנוער הוטבו. התחלנו בפעולה תרבותית משותפת. אולם המצב טרם הוטב די צרכו. חסר משהו, חסר האחוד, כל זמן שתהיינה שתי קבוצות, כל זמן שתתקיים השאלה של "אנחנו" ו"אתם" . שלנו ושלכם לא תהיה הסברה בריאה וטובה.

עוד כמה חדשים יעברו עד שנוכל להתאחד לגמרי עם הנוער עד שיגמור הנוער את חוק לימודיו ואז נהיה לחברה אחת ויחידה. אז מקוה אני שגם החברה שלנו תהיה אחרת, – חברה בריאה וחזקה.

זה התבלט דווקא בזמן האחרון למשל בבחירת הועדה וזהו מה שנתן לי לחשוב ועל זה ברצוני להצביע, כי הרי אין אנו שואפים ליצור אנשים "אקטיביים " ו"פסיביים". מתמיד היינו אומרים: "אנו מאמינים באדם ובכחו היוצר הקוליקטיב". ואלה הם לא סתם מלים. נתרגל נא כבר מעכשיו, בראשית צעדנו כגרעין להעריך את הדבר הזה, כי אם מעכשיו לא נדע לשמור על זה מה יהיה כאשר נהיה בקיבוץ?

שאלת הועדות היא תמיד אחת השאלות הקשות ביותר בכל חברה, יש שאנשים מקבלים ברצון את התפקיד ויש שמקבלים אותו באי רצון. אבל גרוע יותר הוא הענין, אם האדם עושה את עצמו כפחות ערך.

נדע ללמוד לקח להבא, יקבלו נא החברים את התפקידים המוטלים עליהם ברצון. תהיה השתתפות ערה בשיחות ובוויכוחים, ורק כך נדע ליצור לנו את החיים שלנו עשירי התוכן והביטוי....

המשך בפעם הבאה....

img img
קבוצת ה"רומנים" עבודה בבננות של בית זרע

 
-
שבת שלום
-

 

 


לדף הבית