Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לקראת שיחת קיבוץ – 6/9/17


 
-
 
שיחת קיבוץ
יום רביעי 13/9/17
שעה 19:30
במועדון לחבר

 
-
 

נושאים לשיחה

  1. קבלה לחברות: שגב וזהר כפרי - דף הכרות
  2. אישור דוחות כספיים לשנת 2016 - מוזמן רו"ח אמיר כהן. חומר חולק לתאי הדואר של החברים

המעוניינים לעיין בדוחות הכספיים יכולים להגיע למנהלה ולעיין במקום

להתראות בשיחה


 
-

 

 


לדף הבית