Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 11 – 4/8/17

דברים שנאמרו באירוע הפרידה מיורם ארליך שהתקיים ביום רביעי 2/8/17 לחברי רשפים שלום

שבע עשרה שנים הינם פרק זמן ארוך בחייו של אדם. הגעתי לקיבוץ רשפים בגיל ארבעים וחמש ואני מסיים את תפקידי כאן בגיל 62. 17 שנים הינם גם פרק זמן משמעותי לקיבוץ. במהלך התקופה זו חלו שינויים רבים ברשפים. קבלתם החלטה אסטרטגית שאתם קיבוץ תאב חיים וחייבים להצעיר את האוכלוסייה . זה התחיל בהצטרפות להחלטה להקים את שלפים והמשיך בהקמת פת״ק וההחלטה שאתם קולטים חברים חדשים לקיבוץ עצמו. בשנים האחרונות קלטתם לחברות 75 חברים חדשים . המדרכות מלאות בצהלות של ילדים צעירים ונשים שכרסן בין שיניהן. ממצב בו בתי ילדים שימשו לשימושים שונים חוץ מהיעוד אליהם נבנו עברתם למצב בו חסרים בתי תינוקות וילדים ברשפים ובשנת הלימודים הקרובה מערכת החינוך של רשפים תהיה הגדולה בעמק המעיינות. קליטת החברים החדשים הינו המהלך החשוב ביותר שהתרחש בכל התקופה בה שירתתי את רשפים.

בתחילת עבודתי המצב הכלכלי של רשפים היה קשה . עסקתי בעיקר בהישרדות והרבה פחות בפיתוח עסקי. הצגתי לפני ארגון הקניות בראשותו של עקיבא פלק תוכנית להיחלצות מהמשבר. הארגון סמך את ידו על התוכנית ונתן את המימון הדרוש לביצועה. כאן המקום להודות למשקי בית שאן על העזרה והתמיכה לאורך כל הדרך. המפנה הגיע בשנים 2007-2008. לאחר כשנתיים טובות יחסית בטרפלקס, וביצוע מכירת תנובה לאיפקס, ביצע קיבוץ רשפים הסדר פרטני עם המערכת הבנקאית. בסיס ההסדר היה הכנסת שותף בשליטה לטרפלקס, העברת התמורות ממכירת האחזקות של רשפים בתנובה לבנקים, מחיקת חובות נרחבת, וקניית יתרת החוב שנשארה בבנקים ע״י משקי עמק בית שאן.

ההסדר אפשר התנהלות פיננסית נכונה של הקיבוץ. רשפים התחיל לקבל שכר דירה עבור המבנה של טרפלקס, המגזר העסקי היה יכול לשרת את החוב, לפתח את הענפים ולהעביר לקהילה את הדרוש לה לקיום היום יומי ולהשקעות.

מפנה נוסף הגיע לאחר שקיבלתם החלטה להקים את שכונת שלפים לידכם. הקיבוץ העביר שטח של גידולי שדה למנהל מקרקעי ישראל לצורך הקמת השכונה וקבל תמורה עבור השטח הנ״ל. כספי התמורה פרעו את יתרת החוב שנותרה במשקי עמק בית שאן ולקיבוץ לא נותר חוב לאף גורם פיננסי. המשמעות הייתה שסכומים שהועברו עד אותו מהלך לפירעון ההלוואה בארגון הקניות , הופנו לפיתוח עסקי וקהילתי. במקביל ההסכם שנחתם בשנת 2009 עם אגירה שאובה בגלבוע התחיל להניב פירות והחל מאמצע שנת 2014 הקיבוץ מקבל שכר דירה נכבד עבור השטח עליו ממוקם המאגר התחתון של פרויקט אגירה שאובה.

במהלך התקופה פותחו הענפים החקלאים. ברפת, הוקמו סככות חדשות ונכון להיום עומדת רפת לתפארת שמייצרת חלב איכותי עם תנובה גדולה לפרה וכאן המקום להודות לוולטר ולצוות.

במטעים נשתלו שטחים חדשים של מנגו אבוקדו ותמרים שמניבים יבול יפה שתמורה נאה בצדו וצריך להודות לרונן והצוות על העבודה הנאמנה שהם מבצעים. במדגה הושקעו סכומים נכבדים בפיתוח התשתיות, יבול הדגים לדונם שילש את עצמו, הענף הרוויח סכומים יפים במשך השנים וכעת בעקבות המשבר בענף מדגה הבריכות בישראל צריך לתת לו את היכולת להמשיך לתפקד . אני מבקש להודות לאביב וסמי ולכל הצוות שלמדו אותי רבות על ענף שלא הכרתי לפני כניסתי לתפקיד ועל ההישגים המקצועיים והפיננסיים לאורך השנים.

בענף גידולי שדה נרכשו אמצעי השקיה חדשים שעוזרים להגדיל את היבולים ולגדל גידולים שלא גודלו שנים רבות על השטחים, ואני מבקש להודות לניצן שלומי ויוסי שעשו ימים כלילות כדי להגיע ליבולים גבוהים ותוצאות עסקיות טובות. בלול, לאחר שנים רבות של גידול מטילות ושיווק ביצים טריות לצרכנים העברנו את הלול לכפר חיטים בו הוקם לול משוכלל משותף לרשפים, כפר חיטים ולסר. אני מבקש להודות לציפי ומשה שמשכו בעול בלול מיושן בתנאים לא פשוטים. ללא כל מנהלי הענפים שהזכרתי כאן לא היה ניתן להגיע להישגים הכלכליים הנכבדים לאורך כל התקופה.

וכמובן להודות לצוות שעובד בבניין המנהלה, לבנות שבהנהלת חשבונות מורן, חגית ולינה, לאיריס שבדואר שעוזרות לנו המנהלים בקבלת המידע בניהול הכספים ובכל הדרוש לניהול של הקיבוץ . למנהלי משאבי אנוש מיה להב ושמעון דיגה שהחליף אותה שליוו ותמכו לכל אורך שנות עבודתי. בהזדמנות זו אני מבקש להזכיר אנשים טובים שעבדו איתי בשיתוף פעולה והלכו לעולמם : בוקה, יצחק ברוש ואמיתי גבע.

אני מבקש להודות לאנשים שעבדתי איתם לאורך כל התקופה־ מויסס, איתן קפלן , אנדריאס , שוקי, שולה פרקלסקי, למנהלי הקהילה והמזכירים שלום פרץ, שמאי זינגר, אלגריה, דוד גדיש, נאוה כפרי, והדי בן עמר , לכל חברי וועד ההנהלה הרבים שתרמו מזמנם הפרטי לטובת ניהול הקיבוץ ואם שכחתי מישהו אני מתנצל מראש.

תודה לדני עברי על תרומתו הרבה בייצוב מצבו של קיבוץ רשפים בתקופה הקשה ועל התמיכה לאורך כל הדרך.

תודה לאיתן בלניקוב שאתו עבדתי במשך עשר השנים האחרונות. איתן ביצע בקיבוץ רשפים מהלכים נרחבים של שיפור תשתיות הקמת שכונה חדשה, עזרה בקליטת חברים חדשים והתוצאות נראות בכל פינה בקיבוץ. איתן, אני מאחל לך שתמשיך לפתח את הקהילה ואת חצר הקיבוץ.

תודה מיוחדת לאחת והיחידה צביה רופאיזן. צביה עובדת לצדי מיום שהגעתי לקיבוץ רשפים. מעבר ליכולות הארגון התיאום ביום יום וההוצאה לפועל של פרויקטים כאלה ואחרים צביה הייתה לי אוזן קשבת והביאה לידיעתי את רחשי הציבור . תודה לך על התמיכה, ההקשבה הרצון העבודה מעבר לשעות המקובלות .צביה, קיבוץ רשפים הוא בבת עינך מתוך אהבה ואכפתיות לאנשים ולמקום.

ובסוף תודה לאשתי האהובה שרה, שבלי תמיכתה בבית לא הייתי מסוגל להשקיע את משאבי הזמן שהיו דרושים בעבודתי. אני מעביר היום את התפקיד לדודו. דודו, מופקד בידך קיבוץ עם אנשים טובים ומקורות פרנסה שניתן לקדם ולפתח. אני מאחל לך בהצלחה ובטוח שבעזרתך הקיבוץ ימשיך להגיע להישגים נוספים.

לכל ציבור החברים. נתתם לי את ההזדמנות לשרת אתכם במשך שבע עשרה שנה. נתתם את אמונכם בי אני מוקיר לכם תודה על כך. קיבוץ רשפים לא היה רק מקום עבודה עבורי. הוא היה פרויקט חיים. תמיד תישאר בליבי פינה חמה לרשפים .

יורם


 
-
 

יורם

הגעת לרשפים בעיצומו של משבר,
ביצעת טיפול שורשים מאתגר,
בצעדים מדודים, בנחישות, בתבונה,
איתנו ־ קידמת, בנית, מציאות משתנה.
הכנסת שותף פעיל למפעל,
הסדרת חובות העבר עד אין כלל,
הפכת כל גג אפשרי לסולרי,
מה שהיה אז מאד פופולארי.
חיזקת, ייצבת, הנהלות, ענפים,
ביצעת עיסקת קרקעות לשלפים,
הבאת פרויקט ״אגירה שאובה",
בניית מאגר ובהר־חציבה...
טיפול מסודר בעובדים הזרים,
עמידה מול הבנקים, קיום הסדרים,
שדרוג עם שותף של לול הביצים,
גם לא מסריח, גם כולם מרוצים.
שותפויות בגד״ש, עוד שטחים למדגה,
מטע מחודש שיגדל וישגה.
השכלת תמיד לשתף פעולה,
עם ועדי הנהלה, עם חברי הקהילה,
ביחד חוללנו, הטמענו שינוי,
מתחנו פנים תוך פינוי ובינוי.
לא ניתן לפרט את כל שהיה,
אך המשק כיום הוא עדות כה חייה.
ומה שנראה היה כ״סוס מת״,
זהו סוס מרוצים שקדימה שועט...
מקווים שהינו תחנה חשובה,
כבית שני, כמקום עבודה.
כשתשקיף על העמק,־ זכור לטובה,
מחזקים את ידיך ואומרים תודה!
רשפים של היום היא הרבה בזכותך־
ולאן שתפנה מאחלים הצלחה!

רשפים אוגוסט 2017 


 
-
 
ברוריה ואלי נחומזון ההורים של צביקה ועופר נחומזון, הגיעו לקבוץ במעמד של תושבים
ברוכים הבאים!

איחולים למשפחת קמבר לילך ורגב במעבר לביתם החדש .

 
-

 

כמה הודעות:

  • נמרוד פזי מתנדב לעזור לחברים הוותיקים בתיקונים קלים בביתם בתיזמון כמעט מידי ובאדיבות רבה. על כן אנו מודים לו מכל הלב. חברים הזקוקים לעזרה בתיקונים יכולים לפנות ישירות לנמרוד בטלפון 0547860203 [8-203).
  • חברים וותיקים שצריכים עזרה בענייני מחשב יכולים לפנות תמורת סכום סמלי ל:
    • אמנון רגב ־ בשעות הערב ובימי שישי, בטלפון 0737800401
    • אלי נחומזון בשעות היום ואחה״צ, טלפון 0545766169 .

תודה להיענות
בתיה


 
-
 
מזל טוב
ליואש ומאיה תדהר
ולכל המשפחה
להולדת הבת יולי
אחות לדניאל נכד לדיקי ורחל

 
-
 
מזל טוב
לליאור ודנה אברמובסקי ולכל המשפחה
להולדת הבן אייל
אח לליה ושני נכד ליאיר ואסתי נין לבן ציון

 
-
 
מזל טוב
לשלומי ואדוה סמנה ולכל המשפחה
להולדת הבן
נכד לרון ויהודית סלע

 
-
 
מזל טוב
לאבי וליקו הפנר ולכל המשפחה
להולדת הבן אורי
אח למאי נכד לרוחי סלע

 
-
 

letter

 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית