Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 7 – 26/5/17

לחברים שלום;

בריכת השחיה

העבודות מתקדמות בקצב מהיר. הסתיים ריצוף תעלות הגלישה ועתה משלימים את עבודות הפיתוח סביב לבריכה עצמה: ריצוף השבילים, גדר בטיחות, הגדלת רשת הצל בהתאם לדרישות משרד הבריאות, התקנת מצלמות נוספות בהתאם לדרישת המשטרה, השלמת חדר המכונות שתתוגבר במערכות סינון נוספות ועוד. לקראת סוף יוני נתארגן לפתיחת עונת הרחצה.

בחינוך

במערכת החינוך רשומים 71 ילדים בגילאים 3-6 מה שמאפשר לנו כעת להגיש בקשה לפתיחת 3 גנים של משרד החינוך.

מבחינת בינוי – נעשה סיור פיקוח בטיחות בגנים שמחייב אותנו להקים גדר לפעוטון דבש בעלות כספית די גבוהה. מלבד זאת אנחנו צריכים לבצע פיצול של אחד הפעוטונים לשתי קבוצות גיל לקראת שנת הלימודים הבאה.

בנוי

בוצע ניקיון וחישוף של השטח ממזרח לשכונה החדשה.

תכנון

תכנון שדרוג המטבח מתקדם לקראת הגשת עדכון נוסף לתכנון לאחר שבוצעו מדידות במקום והוטמעו הערות של וועדת התכנון.

הנהלת חשבונות

צוות הנח"ש בראשותה של לינה, הפיקו בהתראה קצרה דו"ח ביצוע תקציב הקהילה לרבעון הראשון של שנת 2017. הדוח כבר הוצג להנהלה החדשה ונראה שהקהילה עומדת בתקציב בהתאם לתכנית. בהמשך הנח"ש עומלים על השלמת הדוח גם לעסקים.

בנייה

אנו חוזרים ומבקשים מבעלי הבתים הבונים/משפצים, להשגיח על הקבלנים שלא יפזרו פסולת לכל עבר ושידאגו לשירותים עבור העובדים שלהם.

מפגשי הסבר לחברים

נערכו 2 מפגשי הסבר לחברים במועדון לקראת שיחת קיבוץ . במפגשים יחד עם עו"ד גלית מנובלא, נסקרו השינויים לתקנון הקיבוץ שמבקש רשם האגודות, תקנון קרן המילואים שיוגש להצבעה מחודשת , תקנון לעזרה הדדית ונוהל לצרכים מיוחדים.

ההנהלה החדשה

ההנהלה נבחרה לשנה אחת עד לאישור התקנון (שיובא בקרוב לשיחה והצבעה בקלפי יחד עם התקנונים: עזרה הדדית, קרן מילואים ונוהל בעלי צרכים מיוחדים) חברי ההנהלה שנבחרו לומדים את המערכת ואת המשימות הרבות שעומדות לפניהם וכן כיצד להתמודד עם המצב הקשה בענפי החקלאות ובמיוחד בענף המדגה.

שבת שלום
איתן


 
-
 

הנה זה בא....

צוות קטן ישב עם איתן לתכנון ראשוני וסעור מוחות על מנת לתקצב את ארועי שנת ה-70 הנפתחת בשבועות.

הצוות יפרסם בקרוב את רעיונותיו לתוכנית ארועים בתפרוסת שנתית. עם הפרסום, אנו פונים אל הציבור להצטרף לצוותי המשנה ולקחת חלק פעיל בהפקת כל ארוע. אנו רואים בשנה זו הזדמנות למנף את כוחות הקהילה המתחדשת, תוך העמקת הקשר למקום ופיתוחו.

כך נעשה לנו משלנו...


 
-
 
ברכות לסמל מאי סברנסקי הנכדה של שרד סברנסקי בתם של מידד ואיריס על קבלת תעודת הצטיינות מנשיא המדינה ביום העצמאות ה – 69 (2017).

may

 
-
 
מזל טוב
לאבי ועידית שירזי לנעמי ברוש
ולכל המשפחה לנישואיהם של
רביב וגל.

 
-
 
מזל טוב
לאיציק ומירי אזולאי
ולכל המשפחה
להולדת הנכד
בן לאורטל וניסן
אח לאוריאל ועדיאל
נין ליונה לוי

 
-
 
מזל טוב
למשה וקרן קידר
ולכל המשפחה
להולדת הנכד

 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית