Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 3 — 17/2/17


 
-
 
טו' בשבט מאחורינו ,
תודה לצוות שעמד מאחורי פעילויות החג להנאת המשתתפים.
החלו ההכנות לפורים!

 
-
 

לחברים שלום

מהנעשה בקיבוץ

בחינוך

לאחר סבב ההרשמות לשנת תשע"ח מערכת החינוך גדלה : בגיל הרך הצפי הוא ל- 138 ילדים ובבלתי פורמלי תוספת של כ – 20 ילדים, לכל הדעות גידול מאוד משמעותי שיהיו לו השלכות על הבינוי והצוותים. המערכת הנתונה בגידול כה מהיר היא אתגר ניהולי משמעותי ואנו בוחנים יחד עם המועצה מספר אפשרויות של מסגרות למערכת החינוך.

בתשתיות

תכנון שכונת "משק ילדים" מתקדמת לקראת דיון נוסף במשרד השיכון עם צוות המתכננים. במקביל פירסמנו לציבור מידע לגבי הרחבת מגרש חניה על חשבון מגרש מגורים .
חיבור כביש המערכת– ביצענו בעזרת המועצה חיבור כביש המערכת הדרומי לכביש החוצה את שלפים כך שכל תנועה סביב הקיבוץ בצד הדרומי היא מעתה על כבישי אספלט.

כלבים

תופעת הכלבים המשוטטים בחצר ממשיכה ומתגברת. אנו קוראים לתושבים ולחברים להעביר תלונה למועצה רצוי דרך האפליקציה של עמק המעיינות. לאחרונה המועצה גייסה פקח לוכד כלבים שיבצע פעולות אכיפה בתחום זה.

סככות חניה ללא היתר

מהנדס המועצה פרסם לחברים התראה לגבי סככות חניה ללא היתר וככל הידוע לנו המועצה מתכוונת לבצע פעולות אכיפה בנושא זה בקיבוץ.

מחשבים

המנהלה בקיבוץ חוברה לשרת נתונים חדש שמהווה נדבך חשוב בשמירת הנתונים של כל המערכת ואבטחתם.

גיוס כספים

לאחר מאמץ רב של מספר חברים הצלחנו להגיש בקשה לתקציבי פיתוח לנושאים חשובים לוועדת העזבונות נקווה לתשובות חיוביות.

בחשמל

בחברת החלוקה "רשפים אנרגיה ותשתיות" השלמנו הסבה של מערכת קריאת מונים ראשיים למערכת שעלויותיה השוטפות זולות יותר. עוד בחשמל– כבל ראשי תת קרקעי באזור הדרומי נפגע כתוצאה מעבודות הנחת קו ביוב שנעשו מעליו לפני מספר שנים ועקב הגשמים נגרמו הפסקות חשמל מזדמנות.
הגשם האחרון הביא לקצר סופי בכבל שקשה היה לאתר את מיקומו. התיקון בוצע על ידי צוות חשמלאים וערך מספר שעות .

שבת שלום
איתן


 
-
 

מפתק נמסר:

בתקופה זו נרשמות פניות רבות לקליטה והן נבחנות בקפדנות. חלקן של בנים חוזרים וחלקן אנשים המגיעים אלינו באמצעות חברים או מחיפוש באתר הקבוץ באינטרנט.

אנו ממשיכים במדיניות של קליטה מבוקרת של 6-8 משפחות לשנה. המחסור בדירות להשכרה זמנית עד בניה הן מועטות ואנו מנסים ליעדן למצטרפים לקליטה, אלא שלעיתים מתפנות דירות בחודשים שבין ספטמבר למאי , כשאין לנו עדיין יכולת להכניס נקלטים. אנו מבקשים לתאם חודשים אלו ודירות אלו למשפחות המשפצות את ביתם על מנת שיסיימו שיפוץ עד הקיץ, עונה שבה אנו זקוקים לדירות. כמו כן, ננסה לפנות דירות בהם מתגוררים מי שאינו למטרת קליטה ולאפשר דירות אלו עבור המצטרפים.

בימים אלו אנו עדים להתחלות בניה חדשות ושיפוצים משמעותיים ותנופה זו כמובן מספקת מאד.

השבת הנפלאה של טו בשבט וההכנות הנמרצות לפורים מגייסות שוב אנשים רבים מהקהילה לעשייה בתרבות הפנאי- תהליך מעצים ומרגש.

רשם- יוסי


 
-
 
לאיימי סגל
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך בהצלחה

 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית