Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

תוצאות הצבעה בקלפי שהתקיימה יום שישי 27/1/17 בין השעות 07:00-13:00 במרכול

1. קבלה לחברות :

משפחת אורן רוני ואיתי התקבלה
משפחת תדהר מאיה ויואש התקבלה

2. אישור תכנית תקציב שנתי לשנת 2017:

בעד 101
נגד 18
נמנע 5
פסול 11

 


לדף הבית