Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 18 — 9/12/16

לחברים שלום

מהנעשה בקהילה

גנרל חורף הגיע לפתחנו וכבר הספיק לגרום נזקים, נשברו ענפים, נפלו מספר עמודי תאורה שהוצבו מחדש במקומם. התחלנו לבצע גיזומי עצים מסוכנים ונמשיך בכך ככל שמזג האוויר יאפשר זאת. האזור חווה לאחרונה הפסקות חשמל רבות כשרובן אינן קשורות לרשת החשמל בקיבוץ. הרשת הפנימית ברשפים עברה בשנים האחרונות שיפורים רבים ובשנת 2017 מתוכננות עבודות שדרוג נוספות של לוחות חשמל שכונתיות.

תיקון מדרכות

התחלנו לבצע תיקון של קטעים במדרכות שבורות במספר מוקדים. בשבוע הקרוב תתבצענה עבודות לתיקון המדרכות ליד גן הדס, גן דבש וגן השעשועים. יש להזהר ולהשתמש בדרכים עוקפות במהלך העבודות .

בית עלמין

על מנת למנוע פגיעה של בעלי חיים באזור בית העלמין הסכימה המועצה הדתית להקים גדר חדשה סביב בית העלמין בשנת 2017.

כלבים

מטרד הכלבים המשוטטים בקיבוץ מחמיר, הכלבים מפחידים את הציבור והשוטטות והנביחות שלהם באזור הגנים מבהילה ומפריעה.
  • אנחנו מזכירים לכל מי שמוטרד על ידי כלב להתלונן במועצה במוקד טלפון 04-6588107 או באפליקציה.
  • ניתן גם להתלונן אצל קובי בן חמו השוטר הקהילתי בטלפון 0506273653.
לאור התגברות תופעת הכלבים המשוטטים יתכן שבעלי הכלבים המטרידים יזומנו לחקירה.

שבת שלום
איתן


 
-
 
לעמית זינגר
עם גיוסך לצה"ל מאחלים לך בהצלחה
 
-
 
לניצן יבסייב
עם גיוסך לצה"ל מאחלים לך בהצלחה
 
-
 
לאבישי נאמני
עם גיוסך לצה"ל מאחלים לך בהצלחה
 
-
 
לרז מנדלסון
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך בהצלחה
 
-
 
מזל טוב
לנוגה ושחר שטיין משלפים
ולכל המשפחה להולדת הבן אח לירדן וגיל

 
-

 

מארכיון רשפים

kvish messilot


 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית