Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 8 — 11/5/16

לחברים שלום;

 
-

 
ערב חג העצמאות ברצוני לאחל לחברי ותושבי רשפים ושלפים חג שמח, המשך צמיחה וקליטת משפחות חדשות, המשך פיתוח התשתיות בקיבוץ ומתן מענה לאוכלוסייה הגדולה אשר משנה את פניה. וברכות למסיימי יב' ולמתגייסים לצה"ל ולשנות השירות.

 
-

 

ובשטח

בחינוך

בניית גן הילדים החדש מתקדמת והקבלן הבטיח למסור את הגן לקראת סוף יולי אנו מקווים שהמבנה יהיה מוכן לקליטת הילדים לקראת ספטמבר. לשם התרשמות מהמהפך שעובר קיבוץ רשפים : בשנת הלימודים הקרובה יהיו במערכת החינוך בגיל הרך של רשפים כ – 115 ילדים. מספר ילדים שעלו/יעלו לכתה א' :
שנה	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ילדים	6	6	6	13	20	צפי ל 21
כבר כיום אנחנו יודעים שהגן החדש לא יספיק לגידול בכמות הילדים בשנת 2018 ונצטרך מבני חינוך נוספים. אנחנו פועלים לקבלת סיוע נוסף מהמועצה והכנו תוכניות שיתנו מענה לכך. בכלל מערכת החינוך בקצב הגידול הנוכחי מהווה אתגר למרבית המערכות ברשפים.

עוד בחינוך

ההנהלה אישרה את פיצול התלתון לשני מתחמי פעילות בתוך המבנה הקיים תוך ניצול גודלו כך שיאפשרו עבודה בשתי קבוצות גיל וישפרו מאד את החינוך הבלתי פורמלי.

בתרבות

ההנהלה אישרה להפעיל אולם חוגים במתחם "ההגשה עצמית" במבנה חדר אוכל ולשם כך להשקיע במחיצת הפרדה ובכל הנדרש על מנת לאפשר הפעלת חוגים במקום. ההתאמה לא תפגע בתוכניות העתידיות של שידרוג חד"א למבנה תרבות ומשרדים.
הפעלת המתחם הנוסף לחוגים תיתן מענה לחוגים נוספים שלא ניתן היה לקיים מחוסר מקום וכך לייעד חלק מהפעילות במועדון לחבר למטרות מפגשים חברתיים ואירועים שכיום כמעט לא מתקיימים עקב עומס חוגים.

בפיתוח התשתיות

לגבי המשך פיתוח שכונה חדשה אנחנו בקשר שוטף עם המועצה על מנת לקבל סוף סוף את האישור ממשרד השיכון להתחלת תכנון התשתיות. באשר לשכונה הצפון מערבית - ביקשנו מהמועצה לבצע שלב נוסף של פיתוח ולסלול את המדרכה האמצעית + תאורה.

בנוי

נבצע בקרוב קווי מים חדשים לאזורים נוספים על מנת לפתח פינות נוי נוספות. בעזרת המועצה הדתית ביצענו טיפול בעצים בבית העלמין.

בקליטה

מתקיימים מפגשים עם משפחות חדשות בני קיבוץ וחיצוניות . אנחנו מנסים למצוא עבורם דיור זמני וזו משימה לא פשוטה לאור מחד, הביקוש הרב לרשפים ומאידך משפחות שעדין לא בנו וגרות בדיור זמני.

בתקשורת

אנחנו מנסים את השירות של החברה החדשה "הוריזן" בינתיים יש די הרבה קשיים ותקלות של מענה בזמן לחברים. אנחנו נבחן בתקופה הקרובה את המשך ההתקשרות עם רוטל והורייזן .

חג שמח
איתן


 
-
 
מזל טוב
לעדנה ונמרוד פזי ולכל המשפחה להולדת הנכד
בן לרותם ושלומי אח לשירה ומאיה

 
-

 

יום ג' 10/5/16 בשעה 20:00 – עצרת יום הזיכרון ברחבת המועדון.

יום ד' 11/5/16 בשעה 10:45 – נעלה לבית הקברות להתייחד עם זכר בנינו שנפלו במערכות ישראל.

יום ד' 11/5/16 בשעה 20:00 –טקס נעילת יום הזיכרון ופתיחת חגיגות יום העצמאות. לאחר מכן מפקד האש וזיקוקים המסורתי בכניסה לקיבוץ.
מהשעה 22:00 - הופעה של להקת "אוברטון" בביצוע קאברים לשירים ישראליים. ההופעה בתשלום של 50 ₪ בהרשמה מראש אצל לירון טירם 0544525984.

יום ה' 12/5/16 מהשעה 09:30 ועד 14:00 - הלונה פארק הגדול והמפואר של רשפים + מתנפחים, פינת קטנטנים, דוכן אוכל של הפולנים (בתשלום וברישום) ועוד...


 
-
 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית