Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

מידע בתחום התקשורת — 3/3/16

לחברים שלום –

מתוך כוונה לשפר את השירות לחברים ולתושבים בתחום התקשורת ביצענו התקשרות עם חברת תמיכה שתיתן מענה לתקשורת בקיבוץ.

החל מיום רביעי 9/3/16 יוכלו חברים ותושבים שיהיו להם בעיות בתקשורת : אינטרנט, טלפון, טלוויזיה, לפנות למוקד 24 שעות ביממה. מספר הטלפון במוקד 099551717 המוקד יקבל את הפניות ויעביר את הפניה לטיפול החברה.

אנו מודים לשוקי ואנדריאס שעסקו ותחזקו את מערכת התקשורת במשך שנים רבות שידרגו אותה והיוו כתובת לפניות החברים ברשפים בנושא התקשורת .

בברכה
איתן בלינקוב
מנהל קהילה

 


לדף הבית