Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 3 — 19/2/16

לחברים שלום;

צוות פתק וההנהלה חשים כי הגיע הזמן לחשיבה מעמיקה וניתוח של התהליך אותו עוברת קהילת רשפים על כל מרכיביה מזה מספר שנים, יחד עם התבססות תהליך הקליטה עליו החלטנו.

זה הזמן לבחינת חוסנה של הקהילה לנוכח תנופת הקליטה וכניסתם של אנשים חדשים למסכת חיינו, לעיבוד מחדש של מה שמחוללת תנופת הקליטה על מנת לצאת מחוזקים מהתהליך ולכוון את תוצאותיו.

אנו נמצאים בנקודת זמן בה יש להעמיק ולהטמיע את המציאות החדשה הנראית על פני השטח והרוחשת מתחתיו. זה הזמן להתכנס במסגרות של מרכיבי האוכלוסיה השונים, להציף ולשמוע, לעבד ולהתקדם.

אנו נעבוד בהדרכת יעל ברקן מהמועצה עם כל סקטור ופלח באוכלוסיה כדי להעצים את השייכות, הקבלה והנתינה ולחבר את כולנו למציאות הכלכלית חברתית שמביאה עמה ההשתנות של אוכלוסיית רשפים. כל זה על מנת להתחזק גם מול אתגר צמיחת שלפים שלידנו, ולבודד את שני התהליכים זה מזה.

מצאנו לנכון להתכנס למספר סדנאות מונחות על ידי יעל ברקן וצוות פתק בכדי להפיק את המיטב מהתהליך. סדנה ראשונה נקיים ביום שישי 4/3/16 בין השעות 8:30 ל- 11:00 במועדון, עם שכבת החברים בגלאי 60 פלוס.- פרטים טכניים ילוו את התהליך וימסרו לציבור הרחב.

אנו רואים חשיבות עליונה לבדיקה זו על מנת לוודא שאנו על הדרך הנכונה לנו ומזמינים את כל הציבור להשתתף בחוויה המתהווה, לקחת ולתת חלק אישי באחריות המשותפת ולהשפיע.

נעשה ונצליח!
צוות פתק וההנהלה

 
-
 
מזל טוב
למיכל ואוהד לביא
ולכל המשפחה
להולדת הבן
אח לעופרי וליהיא
נכד לגילה ויוסי לביא

 
-
 
מזל טוב
לעדנה ונמרוד פזי
וכל המשפחה
להולדת הנכדה
בת לאורן ונוגה
אחות לליאור ויהלי

 
-
 
למיכל דפני
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך בהצלחה

 
-

 
החלום מתחיל כאן...שווווּ 1 2

והמשך יבוא!!!!!

 


לדף הבית