Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 1 — 8/1/16

סיכום פעילות קיבוץ רשפים לשנת 2015

תקציב

 • שנת 2015 מסתיימת ובחודש פברואר הקרוב נציג את תוכנית התקציב לשנת 2016.
 • השנה התמודדנו עם קשיים תקציביים בתחומים של שיקום הנוי בעקבות עבודות התשתית הנרחבות בקיבוץ, השקעות חירום בבריכת השחייה לקראת פתיחת העונה, עלויות החינוך שהתעצמו ועוד.
 • העלנו את הפנסיה ל 40% מהשכר הממוצע במשק ותוספת של 30% לגמלאים הבודדים.
 • למרות זאת ובתמיכה מסיבית של העסקים, צלחנו את השנה מבלי להיכנס לחובות.

חינוך

 • ביצענו הרחבה של גן מעיין בהתאם לגידול במספר הילדים, המשכנו להחליף מזגנים והקמנו גגונים לחצרות.
 • השלמנו את כל הנדרש לקראת הקמת גן הילדים החדש כולל הריסת המבנה הישן והעתקת תשתיות החשמל.
 • ביצענו שינוי תמחיר שכ"ל בהתאם למגמה של מחיר ראלי לכל בית.
 • קיימנו פגישות עם שלוחות, שלפים והמועצה על מנת לתאם מערכות לקליטה של ילדים רבים בעתיד, שכ"ל בהווה ובעתיד, הקמת מערכת חינוך משותפת.

חגים ותרבות

 • קיום אירועי חגים וטקסים עפ"י מסורת הקיבוץ, אירועים והרצאות .
 • הקמת וועדת תרבות.

חזות הישוב

 • הקמת גן המשחקים החדש ליד הגנים.
 • הקמת מגרש הכדור רגל.
 • שיפור הגינה הקהילתית.
 • צביעת כבישים.
 • שילוט הכוונה חדש בצמתים.
 • הקמת שטחי נוי חדשים ליד הכבישים, ליד הכולבו, ליד הקרווילות.
 • הקמת אלמנטים מחומרים ממחוזרים ליד חד"א.
 • הוספה והחלפה של ספסלי ישיבה.
 • ביצוע מגרשי חניה ושבילים.
 • ענף הנוי התמודד השנה עם נזקי הסערה באוקטובר שגרמה לנפילת ושבירת עצים ונזק לגגות מבנים.

בענף התקשורת

 • השלמנו כמעט לחלוטין את פרוייקט התקשורת שמעטים הקיבוצים שהתמודדו איתו, והקמנו מערכת תקשורת על גבי סיבים אופטיים חדשה לחלוטין בקווי הפרצלציה בקיבוץ שמאפשרת לחברים לשפץ דירות ולהרחיבן וכן תקשורת מהירה ואמינה יותר מהקודמת.

בענף החשמל

 • הפעלנו את החברה לחלוקת החשמל "רשפים אנרגיה ותשתיות".
 • הקמנו מערכת חדשה לחלוטין לאספקת חשמל ותאורה בשכונת "מוסד" .
 • החלפנו מרכזיית חשמל חדשה ליד בריכת השחייה.
 • החלפנו והוספנו פנסי תאורה רבים.
 • החלפנו לוח חשמל במרפאה.
 • החלפנו את כל מוני החשמל בקיבוץ למערכת בקריאה מרחוק.

בענף הבניין

 • הקמנו 4 קרווילות חדשות בסיוע של המועצה, משרד השיכון והחטיבה להתיישבות ובמימון עצמי משמעותי של הקיבוץ .
 • פיתחנו תשתיות לקרווליות .
 • פינינו את הצריפים באזור "משק ילדים".

בביטחון

 • הפעלנו את השער הדרומי
 • קיבלנו ממשרד הביטחון את משרת הרבש"צ ואיישנו אותה לשמחתנו בתקופה של עליית המתח הביטחוני.
 • הקמנו וועדת ביטחון ישובי המשותף גם לשלפים.

בקליטה

 • קיבלנו לחברות 13 חברים חדשים.
 • עדכנו את מתווה הקליטה .
 • אנו מעדכנים את הסכמי הקליטה .
 • בונים אוגדן המכיל את כל החומר לנקלט בכתב .
 • נמשיך במגמת קליטת בנים ובחיפוש דרך להקטנת עלויות.
 • נמשיך בקליטת מועמדים חיצוניים.
 • נמשיך בשיתוף פעולה עם כל הגורמים בקהילה ומחוצה לה להצלחת הקליטה גם בהמשך.

תכנית 2016

 • לאחר אישור הצעת התקציב נתחיל במרץ לקדם את שידרוג בריכת השחייה .
 • נפעל יחד עם משרד השיכון והמועצה לקדם את תוכניות הפיתוח לשכונת "משק ילדים".
 • נלווה את בניית גן הילדים החדש.
 • נפעל לגיוס תקציבים להשמשת מבנה חד"א
 • נקלוט ונסייע לקליטת משפחות חדשות.
 • נעצים את שיתוף הפעולה עם שכונת שלפים.
 • נפעל להגדיל ולשפר את מערכת החינוך בגיל הרך והבלתי פורמלית.
 • נמשיך לפעול לשיפור חזות הישוב.

לסיום

 • בהזדמנות זו ברצוננו להודות להנהלת רשפים ולכל מי שתורם ותרם מזמנו ומסייע לקידום ופיתוח הקיבוץ וצרכי הקהילה.
 • להודות לעובדי הקיבוץ על עבודתם הנאמנה.
 • לאחל לכולנו המשך פעילות נמרצת ומועילה.
איתן בלינקוב
מנהל הקהילה

 
-

 

מפת"ק נמסר

צוות הפיתוח הקהילתי מסכם עוד שנת פעילות ענפה במישורים השונים המביאים לצמיחה הקהילתית, להתעצמות חוסנה. פעילות שאינה מסתכמת במספרי החברים שהתקבלו לחברות בלבד.

השנה ניסינו לרתום תחומים נוספים של חיינו כקהילה ולהעלותם לתודעה, בעיקר בתחום של תרבות הפנאי, כמנוף להכרות מעמיקה יותר בין מרכיבי האוכלוסייה. אין בכך די. עלינו להתגייס יותר כחברה מתחדשת אשר האינטרסים המשותפים לכולם הם הטמעת השינויים הנראים ואלו שאינם נראים לנחלת כולנו. מה שהיה, אינו יכול להיות מה שיהיה, כאשר בתקופה קצרה יחסית מצטרפים חברים רבים הבוחרים להצטרף אלינו וליצור יחד משהו שיתאים לרוח התנאים החדשים. תנופת הבניה, התמלאות מערכת החינוך בילדינו ובילדי שלפים - השכנה הכל-כך משמעותית לצמיחתנו, התחדשות הפעילות התרבותית והתרחבותה הן בחדשי הקיץ בבריכה והן בתחומי הגינה הקהילתית והחגים, ממלאים את האוויר בתחושה של כח חדש ויציבות.

חברים רבים חוזרים ומתנדבים להרמת פרויקטים קהילתיים לרווחת כולנו. עבודת שטח רבה נעשת על ידי חברי הצוות על מנת לקלוט בהצלחה את הנכנסים לתהליך, לעזור להתגבר על משברים, ללמוד ולהתעדכן. אנו עוזרים לאנשים להגשים חלום, לעבור מאורח חיים אחר לאורח חיים קיבוצי, קהילתי ובכך להשלים גם "חורים" דמוגרפים ברשפים. תכניות רבות נרקמות בתחומי הבינוי כגון-הכשרת 28 מגרשים חדשים, הקמת גן חדש, הפיכת המכבסה לפאב, שינוי יעוד מבנה חדר האוכל/מטבח לאולמות ומשרדים, שיפוץ נרחב של ברכת השחיה ועוד פינוי בינוי. אנו עומדים לרענן את הצוות ומצפים מהאוכלוסיה הקיימת להמשיך ולהאיר פנים לתהליך הקליטה ולנקלטים, לפתוח את הלב והבית, להכיל, לתמוך ולקיים את המהפכה במסגרת היעדים שקבענו.

השנה התקבלו לחברות 13 חברים חדשים וכבר נמצאים בקרוילות משפחות חדשות בתהליך הקליטה. בקיץ תגענה משפחות נוספות שעברו את השלבים הראשונים עד לכניסה אלינו.

תודה להנהלה אשר שמה את הצמיחה בראש סדר הקדימויות.

רשם- יוסי


 
-
 
משפחת יפלח דניאל והילה עם ילדיהם הגיעו לרשפים למטרת קליטה ומתגוררים בקרווילה. ברוכים הבאים לרשפים;
 
-

 
מצוות הנוי נמסר: בימים אלה מרססים ברחבי הקיבוץ נגד עשבי החורף. לכל חובבי החלמית – אפשר לקטוף מסביב לגינה הקהילתית.

 
-

 
שבת שלום
 
-

 

 


לדף הבית