Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 20 — 4/12/15

(מתוך" דף לאינפורמציה" מס.42 27/11/64 )
על הפרק

ימי חנוכה

ימי חנוכה הרבה פנים לה, רבים סמליו של חג זה המראים רבדים היסטוריים רחוקים ושונים זה מזה. מפח השמן והמנורה השייכים לעבר אגדתי-למחצה ועד לסביבון לביבה ולסופגניה אשר היו חלק מהווי התוסס של העירה היהודית אשר היתה ואיננה עוד...
¬...זהו חג שופע אור וחמימות. לא רק האור של המנורה המאיר מעל המגדל, של הנרות המהבהבים כי אם האור הניבט מעיני הילדים שזהו אולי בצד פורים – חגם הגדול ביותר. ואכן יש וההווי, המנהגים, המשחקים והמאכלים כאילו מאפילים על תכנו העמוק של החג, על הלקח ההיסטורי אשר יש ללמדו מחג הגבורה היהודי, חג ניצחונם של המעטים והחלשים על הרבים והחזקים...
... בשבועות אלה נוצר באופן טבעי הקשר בין ימי החנוכה וימי דן. כברק פתע האירה ההפגזה על קבוץ דן את השמים השלווים אשר תחתיהם מתנהלים חיי המדינה...
...לבנו פעם עם לבם של בני דן וכך הרגישו רבים בארץ הזאת כפי שהעידה תנועת ההתנדבות לעזרה אשר עוד לא היתה כמותה...
... על כל פנים טוב כי בימי חנוכה אלה, עת נשמח ונחוג עם ילדינו, בחדר האכל ובחיק המשפחה לא נשכח את תוכנו העמוק של חג הגבורה אשר הנו, לצערנו, עוד אקטואלי מאד גם לדורנו.

תוכנית חג חנוכה 2015

 • יום ראשון 6/12/15 בשעה 17:15 – הכנת חנוכיות 18:00 הטקס, על מרכיביו המהנים והמעניינים
 • יום שלישי 8/12/15 בשעה 17:00 – הצגה "הכד שפתח את פיו" – במועדון
 • יום חמישי 10/12/15 החל מהשעה 16:00 – הילדים מכל הגילאים מוזמנים לחדר האוכל להכנת יצירות שונות ומאירות במיוחד!
 • יום שני 14/12/15 בשעה 17:30 – מרוץ הלפיד ותהלוכת למפיונים, הנעורים, התלתון, גיל הרך – כולם נפגשים בסופו של מסלול בחדר אוכל .
להת'
צוות החג
 
-

 

חברים שלום

לאור המלצות של אש"ל (ארגון שרות לקשיש) על התאמת הבית וסביבת המגורים לצרכינו, נעבור בימים אלה בין בתי החברים הוותיקים לראות ולהמליץ על נקודות שזקוקות לשיפור מבחינה נגישות ובטיחות.
נשמח לשיתוף פעולה מצידכן/ם ולהקשבה, כמובן כל אחד יכול להחליט מה כן ומה לא. אלה המלצות בלבד.
המעוניינים יכולים לפנות לרחל ת. יונה ג, בתיה ת.


 
-

 

מישיבות ההנהלה :

מישיבת הנהלה מ - 9/9/15

 1. הוחלט על חיוב חיילים וש"ש ב - 100 ₪ עבור תשתיות תקשורת עד סוף השנה. במידה וישאר תקציב בסוף השנה יוחזרו 2/3 מהסכום. לתכנית שנה הבאה תובא הצעה לסבסוד 2/3 מהעלות.
 2. נדון שינוי מבנה ארגוני פיתוח שאן.
 3. קידום תב"ע עבור פרויקט תיירותי בחניון קמפינג בעין מודע – הוחלט לאשר תקציב לקידום התב"ע.
 4. לאשר הסרת שלטי הכוונה פירטיים לאחר שיותקנו השלטים החדשים.
 5. ניתנה סקירה של נציגי פת"ק על המשפחות הנמצאות בשלבי קליטה .
הועלתה אפשרות שמשקי שאן יתנו הלוואה לבני קיבוץ נקלטים לצורך סגירת פערי המימון של 30% - העניין יבדק פעם נוספת.

מישיבת הנהלה מ 13/10/15

 1. הוצג סיכום חצי שנתי.
 2. הוצג מכתב תשובה להחלטת רמ"י 1370.
 3. נמסר דיווח על הביטחון השוטף. הוחלט להקים ועדת ביטחון שתרכז את נושאי הביטחון של הישוב. תתבצע סגירת שערי הקיבוץ ל 24 ש' עד לישיבה הבאה.
 4. דווח: התקבל אישור משרד השיכון לתכנון תשתיות בשכונת משק חי.

מישיבת הנהלה מ 27/10/15:

 1. נמסר עדכון לגבי נזקי הסערה.
 2. אושרה הגדרת ועדת ביטחון והוחלט להאריך את תקופת סגירת השער לעוד שבועיים.
 3. הוצגו הדוחות הכספיים לשנת 2014 יובאו לאישור בשיחה ובקלפי.

מישיבת הנהלה מ 10/11/15:

 1. שינוי קריטריונים לאכלוס בתי הנעורים בהשתתפות נציגי פת"ק וועדת צעירים. הוחלט שהצוותים יציגו לישיבה הבאה המלצה משותפת המקובלת על שני הצוותים.
 2. הצעה לשיווק מגרשים לקליטה – ועדת תכנון וצוות פת"ק יגישו רשימת מגרשים לשיווק לפי סדר עדיפויות מחייב.
 3. אושר לגבות את הסכום המותר על פי דין עבור רכישת קבר, יוכן נוהל קבורה ויובא לאישור ההנהלה בישיבה הבאה. הנוהל יכלול את מכלול הזכויות של הנקבר ומשפחתו.

מישיבת הנהלה מ 24/11/15

 1. התקיימה פגישה עם חברת BDO ונתנה סקירה על הנה"ח , נמסר הסבר על סליקה פנימית . הוחלט להפעיל את מערכת הסליקה הפנימית כפילוט.
 2. אושר צוות תרבות שיכלול את לירון טירם רכזת, הדס סגל וליאורה דפני חברות צוות ורונן מ. נציג ההנהלה
 3. הובאה ואושרה הצעה מוסכמת לאכלוס חדרי הנעורים

 
-

 

להלן מדיניות אכלוס מגורי הנעורים:

 • קדימות המעבר לדיור בנעורים יהיה כשם שהיה בעבר לפי גיל בלבד.
 • צעירים (לפני צבא – י"ב ואילך) יוכלו להכנס לדיור בנעורים על בסיס מקום פנוי וישלמו 350 ₪ לחודש + ארנונה עד מועד הגיוס/שנת שרות.
 • החדרים מיועדים אך ורק לבנים של חברי קיבוץ כאשר גם הורה (לפחות אחד) וגם הבן חיים בקיבוץ.
 • לבנים של חברי קיבוץ חדשים החיים בקיבוץ תהייה תקופה אכשרה של 12 חודשים, בסיומה יכנס לפי תאריך לידה כנהוג לגבי כולם.
 • החדרים מיועדים לבנים מסיום י"ב ועד גיל 30.
 • בן של חבר קיבוץ שחוזר והוא בטוח הגילאים עד 30 יכנס בעדיפות על פני הצעירים ממנו בגיל.
 • חיילים בשרות סדיר וצעירים בשנת שירות, יהיו פטורים משכ"ד החל מיום הגיוס/יציאה לש"ש.
 • תשלומים לשירותים שהקיבוץ מספק – מים/טלפון/אינטרנט יהיו לפי תעריף לחברים.
 • תקופת הפטור משכ"ד תוגבל עד 4 חודשים אחרי השחרור בלבד.
 • צעירים אחרי צבא עד גיל 26 ישלמו 500 ₪ לחודש + ארנונה.
 • צעירים מעל גיל 26 עד גיל 28 ישלמו 750 ₪ לחודש + ארנונה.
 • צעירם מעל גיל 28 עד גיל 30 ישלמו 850 ₪ + ארנונה.
 • לצעירם אחרי גיל 30 לא יתאפשר מגורים בנעורים.

 
-

 
אורי ענב, מדריך נעורים מסיים באופן זמני את עבודת ההדרכה עקב לימודיו. בתקופה זו תחליף אותו אביבה סלם
 
-

 

להלן החוק המכליל את קיבוץ רשפים במסגרת הישובים הזכאים להטבה במס:

מתוך - הצעת חוק הטבות במס וייעוץ מס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015
(ד) תושב של יישוב במועצה אזורית שלפחות מחצית מיישוביה הם יישוב מוטב כהגדרתו בסעיף 11 לפקודה כנוסחו בחוק זה ומתקיימים לגבי אותו יישוב הוראות פסקאות (2) עד (4) להגדרה "יישוב מוטב" יהיה זכאי בשנות המס 2016 ו-2017 לזיכוי ממס בשיעור ובתקרה כאמור בסעיף 11(ב)(1) לפקודה כנוסחו בחוק זה, אם הוא היה תושב ביישוב האמור בשנת המס 2016 או שנת המס 2017, לפי העניין, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 11(ב)(4) לפקודה.


 
-
 

שבת שלום וחג אורים שמח
 
-
 

 


לדף הבית