Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 13 — 7/8/15

לחברים שלום;

גן משחקים

mitkan הושלמה התקנת רשת צל למתקן המשחקים החדש והמתקן כשיר לפעילות וממתין לכם. לצורך בניית הגן החדש ביצענו העתקה של כל קווי החשמל באזור "גן כוכב הישן" שעומד להיהרס לארון חדש ותיקני ובהזדמנות נחזק את התאורה במקום ונאיר גם את מתקן המשחקים.

בתקשורת

קיימנו ישיבת תאום עם חברת רוטל באשר לטיפול בתקלות, סוכם שאנשי הקשר מטעם הקיבוץ יהיו: שמעון דיגה 0547860393 לטלוויזיה, אנדריאס 0547860327 לאינטרנט ושוקי 0547860437 לטלפון. ניתן גם להשאיר להם הודעות במייל ולשלוח s.m.s.
 • באזור בתי הנעורים נבצע שינוי בפריסת רשת הסיבים האופטיים כך שהדיירים לא יהיו תלויים אחד בשני.
 • ניתוח של תקלות באינטרנט מראה שיש מספר מחשבים בבתי החברים שנגועים בווירוסים ש"מתקיפים" את מוקד התקשורת וגורמים לחסימות. אנו מבקשים מכל הצרכנים לוודא שיש להם אנטי וירוס מעודכן וכן להפעיל מידי פעם סריקת וירוסים און-לין. ניתן להעזר באנדריאס לצורך העדכון.

החזרי כספים מחברת החשמל עבור חברים סיעודיים

לאחר ביצוע עבודה במזכירות ובהנח"ש של מספר חודשים , התקבלו החזרי כספים מחברת החשמל עבור חברים סיעודיים הזכאיים להנחות בתשלומי החשמל, הסכום שהתקבל יועבר לחברים הזכאיים על פי הביטוח הלאומי.

חום אוגוסט

השבוע לראשונה שידר הבקר בבריכה התרעה על טמפרטורת מים גבוה שעמדה על 38.3. לכן הבריכה נסגרה לרחצה. בצהרי אותו יום נמדדו 49°. עקב החום הכבד נדחו ארועי יום הילד ליום רביעי 19/8/2015.

זהירות – נחשים,

בעקבות הכשת נחש באזור הנעורים, הובא לאזור לוכד נחשים שסרק את האזור באופן יסודי, והמליץ לסלק גרוטאות , ושאר חפצים ללא שימוש מסביבת הבתים.

תמצית מהחלטות ההנהלה:

 • התקיימה פגישה משותפת של מזכירויות שלפים ורשפים בהנחיית הילה קאופמן – השתתפו: מאיר מלכה (מזכיר שלפים) , שחר גניאל, אביב גפן, הילה קאופמן.
  הפגישה הייתה באווירה חיובית, נמסר דיווח על התקדמות שכונת שלפים, כמות המשפחות שהתקבלו לשכונה, מספר הבתים שכבר מאוכלסים ונבנים . בהתאם לאפיון המשפחות יש ציפייה לאיזון דמוגרפי בין דתיים לחילוניים. עוד נמסר שבריכת השחייה ברשפים מהווה מוקד חיבור חשוב בין משפחות שני הישובים.
  הועלו נושאים לברור כגון: סל שירותים משותף, מכסת מים לשצ"פים בשלפים, תעריפי בית תינוקות, הנחה למנוי בריכה, קידום מינוי מטעם משרד הביטחון לרבש"צ (אחראי על הביטחון היישובי). עוד נמסר על עבודות פיתוח שנעשות - כביש ומרכיבי ביטחון לשלושת הישובים רשפים שלפים ושלוחות.
 • הנהלת חשבונות - נמסר על חילופים פרסונליים במשרת מנהל חשבונות ראשי ברשפים על פי החלטת חברת בי. די. או. שמעסיקה אתם.: לינה פרג מחליפה את אוהד מנשה .
 • סוכם על נהלי פגישות חברי ועד ההנהלה עם חברים – ראו מצורף .
 • שבת שלום
  איתן


   
  -
   
  מאחלים לדור דקל המאושפז בבית החולים בעקבות הכשת נחש החלמה מהירה
   
  -

   

  נוהל עבודה "אוזן קשבת" לפניות הציבור

  1. כללי:
   נוהל העבודה לטיפול בפניות הציבור מסמל, יותר מכל וועדה או מוסד אחר, את מחויבותם של חברי ההנהלה כלפי הציבור ואת חובתם לסייע לו במצוקותיו. וועד ההנהלה חורט על דגלו את קיום הדיאלוג בין מוסדות הציבור השונים לבין חברי ותושבי הקיבוץ. מטרת הנוהל להבטיח פתיחות וזמינות של ועד ההנהלה לכל חבר ותושב הקיבוץ ולכל פניה, לספק מענה שוטף, זמין, נגיש ויעיל במגוון רחב של נושאים.
  2. מטרות:
   קידום הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור, הבטחת טיפול איכותי וזמין עבור מקבלי שירותים ציבוריים וטיפול במצוקות הפרט.
  3. מקור סמכות:
   הנהלת הקהילה.
  4. תחומי אחריות:
   1. טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור.
   2. עזרה, ייצוג וקשר שוטף עם וועדות הקיבוץ ובעלי תפקידים שונים מטעם הקיבוץ, תוך הבטחת זכויותיהם של החברים.
   3. הסדרת הטיפול בפניות הציבור וקביעת נורמות טיפול אחידות בפניות השונות.
   4. הבטחת טיפול נאות במקבלי שירותים ציבוריים.
   5. יצירת שיתוף פעולה עם גורמים ממסדיים פנים קיבוציים בניסיון להיטיב את השירות הניתן.
   6. קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, להגנת הצרכן ומקבלי השירותים הציבוריים.
  5. אופן הפניה ודרכי הטיפול:
   1. כל פניה של חבר הקיבוץ ובמידה והחבר יהיה מעוניין בכך (דרך מנהל הקהילה או חברי ההנהלה) תטופל ע"י שני נציגי ציבור, כאשר ברירת המחדל הינה טיפול ע"י מנהל הקהילה ולפחות שני נציגי הנהלה.
   2. הפונה רשאי לבחור את חברי וועד ההנהלה שיטפלו בפנייתו ע"פ רצונו ושיקוליו.
   3. הצוות יתכנס על פי תאום מראש באמצעות מזכירת הקיבוץ.
   4. תתנהל תורנות צוותי טיפול בין כלל חברי ההנהלה.
   5. חברי צוות שהחלו לטפל בפניה מסוימת ישלימו מעגל טיפול מלא עד תומו, אלא אם תתקבל פניה ישירה מהפונה בבקשה להחלפת הגורם המטפל.
   6. חברי הצוות יפעלו בהתאם ובכפוף לתקנוני הקיבוץ ככל שמספקים קוים מנחים לטיפול בנושא ובהיעדרם, כל נוהל ו/או נוהג בקיבוץ.
   7. פנייה לטיפול במסגרת "אוזן קשבת" אינו פוסל ו/ או מבטל כל זכות, ככל שקיימת, לאדם להציג את פנייתו בפני וועד ההנהלה או כל מוסד אחר בקיבוץ. יודגש, כי מטרת הצוות הינה להוות כלי לגישור ופתרון מחלוקות בדרך מהירה ולשביעות רצון הצדדים.
  6. כינוס הצוות, דיווח ותיעוד:
   אחת לשנה יוציא מנהל הקהילה דוח סיכום פעילות שנתי, בו ייסקרו הנושאים העיקריים שנידונו במסגרת צוותי "אוזן קשבת" והפתרונות שנמצאו (ללא התייחסות לפרטים הנוגעים בענין), זאת על מנת ללמוד היכן נמצאו כשלים והיכן נדרש למקד מאמצים לשיפור השירות ושביעות רצון החברים.

   
  -
   
  שלום רב חברים יקרים.
  ביום 2/8 עברנו באופן סופי ורשמי לגור בקרבתכם ולהיות חלק פיזי ונפשי מה DNA של רשפים... וגם אנחנו מהיום כמו כולכם יכולים להיות גאים ולהגיד "רשפים זה הבית שלי".
  בשלב זה אנחנו בקרווילה הדרום מזרחית של הקיבוץ וכולכם כמובן מוזמנים לבקר.
  בוודאי נתראה יותר בדשא, בבריכה, בפעילויות השונות ובעשייה המשותפת.
  אז לכולכם מאיתנו ,ברוכים הנמצאים ולהתראות בשבילים....
  קרן משה אילן רונאל ורוסט הכלב...

   
  -

   

   


  לדף הבית