logo

23.06.2015

תוצאות ההצבעה בקלפי שהתקיימה ביום שישי 26/6/15 בין השעות 07:00-13:00 במרכול

המשך כהונתו של דני עברי כיו"ר של הקיבוץ בשנה נוספת

בעד: 67
נגד: 13
נמנע: 3
סה"כ הצביעו 83 חברים