logo

23.06.2015

דף לקראת ההצבעה בקלפי ביום שישי 26/6/15 בין השעות 07:00-13:00 במרכול

לחברים שלום,

ביום חמישי 16/6/15 התקיימה שיחת קיבוץ בנושא : הארכת כהונתו של דני עברי כיו"ר הקיבוץ בשנה נוספת.
וועד ההנהלה לאחר ששקל את מכלול השיקולים, ממליץ על המשך כהונתו של דני כיו"ר הקיבוץ.

וועד ההנהלה קיים דיונים יחד עם דני לצורך תאום ציפיות לקראת המשך כהונתו. דני מלווה את וועד ההנהלה מזה שנים רבות, הינו בעל הכרות מעמיקה עם סוגיות קיבוציות, כלכליות וחברתיות, ותרומתו לעבודת ההנהלה רבה.

מעבר לניסיונו הרב והיכרותו עם שלל היבטים הנוגעים לתנועה הקיבוצית, לדני הכרות רבת שנים עם רשפים ומייעץ להנהלה בנושאים שונים ומגוונים:

  1. ייצוג הקיבוץ מול המועצה האזורית ומוסדות חיצוניים, מוניציפאליים ופרטיים.
  2. מעורבות בפיתוח עסקי של הקיבוץ וייעוץ בנוגע להבטחת והגדלת מקורות הקיבוץ.
  3. ליווי שוטף למנהל העסקים ומנהל הקהילה.
  4. ליווי וועד ההנהלה בסוגיות חברתיות, גיבוש ויישום פתרונות בהתאם למדיניות ההנהלה ולמאפיינים הייחודיים של רשפים.
  5. תקנונים שונים וסוגיות משפטיות.
  6. פיתוח תשתית מתאימה לצמיחה דמוגרפית.
  7. רווחת הגמלאים והבטחת עמידה בהתחייבויות הפנסיוניות לחברים.
  8. מערכת היחסים המוניציפאלית והחברתית עם תושבי שלפים.

לאורך שנות כהונתו, פעל דני לבניית תשתית כלכלית וחברתית איתנה לקיבוץ, וזאת במטרה לקדם את איכות החיים ורמת החיים של הקהילה וחבריה. על כן אנו ממליצים להאריך את כהונתו פעם נוספת.

אוהד לביא
יו"ר ועד הנהלה