Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 8 — 21/5/15


 
-

 

מתוך עלון רשפים קרית חיים מס. 11(31) 4.6.48

עם יציאתנו להתישבות.

בתום 4 שנים לקיומנו נקרנו לעלות להתישבות. י"ב באייר תש'ח , ה – 21 במאי 1948 יחשב בתולדות קבוצנו כנקודת מפנה בחיינו. ביום זה שלחנו את הפלוגה הראשונה שלנו למקום התישבותנו בעמק בית-שאן.

יום היציאה להתישבות הוא עבור כל קבוץ המאורע החשוב ביותר בחייו, אך משמעות מיוחדת יש ליום זה עבורנו. הננו יוצאים מבלי לקבל תקציב ומבלי להתחיל בבנין הנקודה. לעת עתה הננו נמצאים במחנה מעבר בקבוץ "מסילות" ועינינו נשואות לעבר אשרפיה, אותה כברת אדמה אשר עליה נקים את ביתנו הקבוע, אדמה אשר תעניק לנו מטובה בבוא הזמן כשנוכל להיאחז בה היאחזות של קבע.

ולמרות הכל נקבל עלינו את העול. נקבל עלינו את הקשיים הכרוכים בדבר עדי נוכל להתחיל בבנין הנקודה מתוך תקווה כי בנין קבע הננו בונים לנו ולבנינו וכי "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

ובאם גם ימים קשים עוברים עלינו ובאם שבעתיים תכבד המערכה עמוד נעמוד בה.


 
-

 

מתוך עלון רשפים מס. 1 (34)

מיומן הנקודה

יום ה' – ג' סיון תש'ח, 10/6 1948
.... עולים על הקרקע. "חיל המהנדסים" שלנו תיקן שני גשרים קטנים. חטיבה צבאית תופסת עמדות במקום המיועד למחנה. ב-3 אחרי הצהרים 5 טרקטורים ו-4 מכוניות עמוסות חומרי בנין, חוטי תיל ואנשים מגיעים למקום. מתחילים להקים את הצריף הראשון ואת הגדר מסביב. אוירון של האויב מגלה אותנו, מנמיך טוס – ויורה. איש לא נפגע...

יום ו' – ד' בסיון תש'ח 11/6 –
נוטים את האהלים, מגיע, הנשק. החטיבה הצבאית עוזבת את המקום. ....בבקר ברחץ', בצהרים חום גדול, רוח חמה ואבק. בלילה יתושים....

יום שבת – ה' סיון תש'ח, 12/6 –
....כולנו, גם אנשי "שלוחות" עובדים בחפירות....

יום א' – ו' בסיון תש'ח 13/6
....חופרים. האדמה קשה כאבן. – בערב שיחת חברים. מציעים להקים מטבח כשר (יחד עם קיבוץ "שלוחות"). מחליטים על מטבחים נפרדים.


 
-
 
מזל טוב
לזהבה עזרא (מהכלבו)
ולכל משפחתה
להולדת הנכדה
 
-

 
חג שמח

 
-

 

 


לדף הבית