Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

שיחת קיבוץ

ביום שלישי 28/4/15 בשעה 19:00 במועדון לחבר

הארכת כהונתו של איתן בלינקוב

עם סיום כהונתו של איתן בלינקוב כמנהל קהילה ועפ"י בקשתו להמשיך לכהן קדנציה נוספת -

וועד ההנהלה ממליץ בפני הקיבוץ לקבל את הבקשה .ולאשר לאיתן קדנציה נוספת של 3 שנים.

ההצבעה בקלפי תתקיים ביום שישי 1/5/2015 בין השעות 07:00-14:00 בכלבו.

שמעון דיגה         שמאי זינגר
משאבי אנוש         ו. שיחה/קלפי

 


לדף הבית