Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 3 — 8/3/15


 
-

 
מסיבת פורים של הילדים מאחורינו
תודה לכל מי שנתן יד להצלחת האירועים;
מסיבת פורים לבני 18 ומעלה תתקיים ביום שישי 13/2 במבנה חד"א,
עקבו אחר הפרסומים !

 
-

 
לחברים שלום

מהנעשה בחצר

מוסך

המקום החליף שוכרים והמקום הושכר לנגריה, חלק מהמקום הפך להיות מחסן של הגד"ש.

תאורה

השלמנו את הפעלת התאורה החדשה בשכונת "מוסד" ובקרוב נתחיל בחיזוק התאורה בחלק הצפוני של הקיבוץ בין בתי הוותיקים.

שער חדש בין רשפים לשלפים

השער החדש הוקם אך לא הושלם, השער נבנה מלכתחילה במיקום זמני עד להשלמת הגדר ומרכיבי הביטחון ההיקפיים לשכונת שלפים. מאחר ובניית הגדר והכביש העוקף עדין לא יצאו לפועל ביקשנו מהמועצה בכל זאת שתפעיל את השער לטובת הקשר הנוח לתושבי שלפים עם רשפים ואנו ממתינים לתשובה בענין זה.

שיפור חזות הישוב

אנו מגישים בימים אלו למשרד החקלאות דרך המועצה פרויקט חדש לשיפור חזות הישוב, שבתוכו שיפור משמעותי של כביש המערכת מהשער עד לשכונה החדשה. הפרויקט בעלות של כ – מיליון ₪. בנוסף לפרויקט זה, צוות חזות הישוב שוקד על רעיונות נוספים לשיפור בנוי באזורים שבתוך הקיבוץ.

עוד בתכנון

נמצאת בהכנה תוכנית להתאמת מבנה חדר האוכל לצרכי הקיבוץ לצורך גיוס תקציבים מגורמי חוץ .

מתקן משחקים חדש

בקרוב יתווסף לגן המשחקים מתקן משחקים חדש לגילאים בוגרים , המתקן ישנה וישפר את האטרקטיביות של המקום.

העדרות

אני צפוי להעדר מהעבודה החל מהשבוע הבא ועד סוף חודש מרץ מנסיבות בריאותיות מתוכננות. רוב הזמן אהיה זמין במיילים. למקרים דחופים ניתן לפנות ליורם ולצביה.
איתן בלינקוב

מרפאה

עקב יציאתה ללימודים של עינת והצורך בתיגבור המרפאה תתחיל לעבוד אצלנו אחות חדשה בשם קטי מבית השיטה שתעבוד בימים שלישי ושישי .

תמצית מהחלטות ההנהלה

  • לאחר שהוצגו להנהלה הבקשות לשימוש במבנה המכבסה, ההנהלה החליטה לייעד את המבנה למועדון לצעירים (פאב) . כמו כן הוחלט לנסות לאתר מבנים זמניים לחוג תנועה ול"חנות קטנה ומתנה"
  • בחינוך – עקב חוק "טרכטנברג" שקבע תקנות חדשות לגבי מחירי שכ"ל בגיל הרך חלה מחויבות על הקיבוץ לשנות את גובה שכ"ל בין הבתים השונים ולהפסיק את הסבסוד של בית התינוקות והפעוטונים משכ"ל של הגנים הבוגרים, על כן אישרה ההנהלה מסגרת חדשה לחלוטין של גובה שכ"ל בבתים . בקרוב תתקיים שיחת הורים בה יוסבר הנושא. הנהלת החינוך תפרסם בקרוב את מחירי שכ"ל החדשים לשנה הבאה. כמו כן הוחלט על מסגרת ההנחות לשנת תשע'ו ומסלולי שהייה בגנים הבוגרים.
  • דיון בנושא קליטה – התקיים דיון בהשתתפות יוסי ר. מפת"ק. ניתן דוח מצב לגבי הקליטה והתחזית העתידית. דווח על פינוי איטי מידי של דירות "מחסנית" המוחזקות על ידי משפחות שצריכות להתקבל לחברות או לבנות. סוכם על טיפול בחברים שקיבלו מגרשים/ בתים בתחילת תהליך הקליטה ולא חוזרים לקיבוץ או בונים את ביתם. סוכם שמשפחות תתקבלנה לחברות רק אחרי מגורים של לפחות 6 חודשים בקיבוץ למעט אישורים מיוחדים שיתקבלו בהנהלה.

 
-

 
מזל טוב
למירב וסטס
ולכל משפחת סגל הרחבה
להולדת הבן יולי
נכד לטוסיה ודב

 
-

 

 


לדף הבית