Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

שיחת קיבוץ

יום שלישי 20/1/15 שעה 19:00 במועדון לחבר

הנושאים:

 1. קבלה לחברות:
 2. בחירת וועד הנהלה:
  להלן רשימת החברים שהציגו את מועמדותם לוועד ההנהלה (לפי א' ב')
  • אזולאי יצחק
  • גדיש אמיר – חבר הנהלה
  • גודל ראובן
  • האן אתי – חברת הנהלה
  • כפרי נאוה – חברת הנהלה
  • כץ סגל מריאנה
  • לביא אוהד – חבר הנהלה
  • לבנה מירי – חברת הנהלה
  • להב תאו - חבר הנהלה
  • לוי ארז – חבר הנהלה
  • מילר ליאור
  • מילניצקי רונן
  מתוך הרשימה יש לבחור 7 חברים/ות.
 3. תכנית תקציב שנתי לשנת 2015

להתראות בשיחה

השיחה תשודר בוידאו

 


לדף הבית