Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

לקראת הצבעה בקלפי ביום שישי 2/1/2015

30/12/2014

בהתאם לדיון בשיחה שהתקיימה ב 24/12/14, הוחלט להביא להצבעה ולבחירה בקלפי את החלופות לסעיף 96 בתקנון. ההצבעה תתקיים ביום שישי 2/1/2015 בין השעות 07:00-17:00.

לשם נוחות החברים, מצ"ב נוסח נקי של התקנון עליו תתקיים הצבעה בקלפי. ביום ששי 2.1.15 בין השעות 17:00-07:00, במרכול. בנוסח זה הוטמעה החלופה שנבחרה לגבי סעיף 96 בהצבעה בקלפי שהתקיימה ביום שישי 26/12/2014 ובהתאם הוטמע גם הניסוח של סעיף 96א.

לכל מי שמעונין לראות השוואה בין התקנון המוצע לתקנון הקיבוץ של היום, מוזמן לפנות למשרדי הקיבוץ ולעיין בגרסה המסומנת עם השינויים, אשר נדונו באספות הקיבוץ.

ו. שיחה/קלפי

הנוסח הנקי של התקנון עליו תתקיים הצבעה בקלפי (PDF)

 


לדף הבית