Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 22 — 12/12/14

לחברים שלום;

קרווילות

בשעה טובה הגיעו הקרווילות בהתאם לתוכניות ולוח הזמנים שתוכנן לכך. בחודשים הקרובים נבצע את הפיתוח הסביבתי וחיבורי התשתיות לקרווילות לצורך אכלוסן.

שכונה מערבית

אחרי מאמצים רבים סוף סוף החלו עבודות תשתית שלב ב' בשכונה המערבית, בתוכנית להשלים למצב סופי את השבילים שסמוכים לשורת הבתים שהולכת ונבנית בשכונה. כמו כן תוסדר התאורה החדשה במקום. בשכונה (18 מגרשים) נשארו רק 4 מגרשים שעדין לא שווקו.

תכנון שכונה חדשה

לצורך הכנת עתודות חדשות של מגרשים לקליטה אנו נתחיל בתכנון 22 מגרשים נוספים (אזור משק ילדים). תכנון מפורט של תשתיות באזור החדש צפוי לקחת כשנה. אנו מתכוונים לרתום את משרד השיכון לתמיכה תקציבית בביצוע התשתיות לשכונה.

חניות

בצענו חלק קטן מהחניות שתכננו לבצע בנובמבר. אני מקווים שהקבלן יחזור בהקדם והעבודות יחלו שוב בשבוע הבא.

תקשורת

סיימנו את חפירת התשתיות בשכונת "מוסד" והתחלנו את הקטע הצפון מערבי. בתכנון להשלים השבוע קטע זה ובשבועיים הבאים להשלים לחלוטין את עבודות החפירה לתקשורת.

חשמל

הסתיימה הנחת הרשת החדשה בשכונת "מוסד" . בתאריך 29/12/2014 תתבצע התקנת לוחות חשמל חדשים בשכונה וגם במרכזיה ב' במקביל תהייה הפסקת חשמל כללית בכל הקיבוץ לצורך טיפול במתח גבוה גם בטרפלקס וגם בקיבוץ. הפסקת החשמל תהייה במשך יום שלם מהבוקר עד הערב . אנו נערך להספקת חשמל על ידי גנרטורים ללול לרפת למרכול מחלבה מרפאה ולגנים. חשוב להדגיש כי במסגרת הפסקת החשמל, נבצע טיפול מונע במערכות המתח הגבוה בקיבוץ. נוכחנו לדעת כי טיפולים אלו והשקעות במערכת החשמל, מניבים תוצאות הבאות לידי ביטוי בכמות הפסקות החשמל כתוצאה מתקלות ברשת הפנימית בקיבוץ הולכות ומתמעטות.

תאורת גדר

כידוע כתוצאה ממכת ברק נשרפה תאורת הגדר, ומאחר ועלות שיקום המערכת מאד גבוהה כ – 150,000 ₪, ביצענו בשבועות האחרונים חקר ובדיקה מקיפים של האפשרויות לשיקום התאורה. התקנו פנסים לדוגמא, ובדקנו את הספקים השונים. בימים אלה הוזמנו הפנסים החדשים וכשיגיעו נתחיל לבנות את המערכת מחדש. ראוי לציין את עזרת ענף המטעים בהעמדת מנוף להצבת הפנסים.

פינוי אסבסט

אנו נמצאים באמצע פרויקט של פינוי הצריפים מאחורי "צבר" ו"דבש", העבודה במקום אינה פשוטה, האסבסט בקירות קשה לפרוק ויש חובה לעבוד לפי כללי הבטיחות. על מנת לקדם את העבודה ולסיים אותה נאלצנו לסגור את הגנים ("צבר" ו"דבש") ביום שישי, אנו מתנצלים על הסגירה אך לא היה מנוס מכך לאור התמשכות העבודה והסיכונים לסביבה. רכזת הגיל הרך טיפלה בפתרונות חלופיים למי שלא היה סידור לילדים.

שינוי תקנון

התקיימה שיחת קיבוץ נוספת לאישור התקנון. השיחה היתה ערה ואפילו סוערת. בעקבות השיחה נערך דיון בהנהלה בהסתייגויות שהגיש אחד החברים. פרוט בעניין ינתן בהרחבה בהמשך.

סקר אזורי

המועצה ביצעה סקר אזורי בכל ישובי המועצה כ - 18 משפחות מרשפים ענו על הסקר, תוצאותיו מאוד מעניינות, דיון על הסקר יערך בהנהלה בקרוב ואח"כ יפורסם לציבור.

הנהלת חינוך

ועד ההנהלה אישר את הרכב הנהלת החינוך לשנת 2015. מירי כפרי (יו"ר), אורלי טיאר (רכזת הגיל הרך והתלתון), אורי ענב (רכז הנעורים), אתי האן, צביה רופאיזן, ניבה שור, חן מורדיש, לירון יגל (חברים), אורטל ציפר (תושבת), לילך טקוצ'ינסקי (שלפים).

שבת שלום
איתן


 
-

 

מישיבות הנהלת החינוך

הנהלת החינוך בשתי ישיבותיה האחרונות עסקה בנושאים הבאים:
  • הסללה (מסלולים בחינוך) – נוצר צורך לבדוק אפשרויות שונות של מסלולים במערכת החינוך של הגיל הרך. התקיימו בהנהלת החינוך שני דיונים בנושא, שבהם גובשה הצעה שתובא לאישור הנהלת הקהילה ואחר כך לידיעת ההורים והאוכלוסייה כולה. מדובר בשניים עד שלושה מסלולים ולא יותר: בהארכת יום השהות בגנים עד השעה 17.00 לפי צורך אישי, בכל מה שקשור לשהות בגנים בחופשים של משרד החינוך, ובשהות בגן עד השעה 14.00.
בעקבות הצורך בהסללה קיימה הנהלת החינוך (בהנחייתה של סימונה יועצת הגיל הרך) דיון בנושא "עקרונות החינוך הקהילתי". החינוך הוא למעשה פועל יוצא של עקרונות הקהילה ולכן, הקהילה צריכה כל הזמן לשאול את עצמה מהן רצונותיה ושאיפותיה ובהתאם לכך לקיים את המסגרות החינוכיות. קיים היום מתח חזק מאוד בין צורכי הפרט לצורכי הקהילה, ואנשים שמצטרפים לקהילה לא תמיד מתכוונים לחיים הקהילתיים כפי שהם מתקיימים. לכן, כשמשפחה מגיעה לקיבוץ חשוב שהיא תדע איזה חינוך יש כאן, ומה המשמעויות של קיום המערכת החינוכית בהיבט הכספי והרעיוני.
עקרונות שעלו בדיון:
  • חינוך קהילתי – אחריות הקהילה לאיכות החינוך תוך הענות לצורכי ההורים והילדים, תוך התחשבות בפרמטרים של כלכלת חינוך.
  • שמירה על עקרונות קהילתיים תוך כדי קיום מגמות ומסלולים שיהיו מותאמים לצרכים.
  • מערכת כספים מסודרת, ברורה ועם שקיפות/פירוט.
  • פעילויות בנוסף לפעילויות המוכתבות ע"י משרדי הממשלה (תקן אחר של מטפלות, טיולים, תוספת חוגים).
  • מערכת חינוך הפועלת מהשעה 7.00-16.00.

הנחות בתשלומי הורים

השנה היו פניות רבות של חברים ותושבים לקבל הנחה בתשלומי הורים. לאחר בדיקה התברר שאין כל החלטה הקובעת מי זכאי להנחה ובאיזה שיעור. הוחלט להקים צוות שיבדוק נושא זה בצורה יסודית ויביא הצעה מסודרת לדיון.

רשת "הגן הקיבוצי"

התנועה הקיבוצית מנסה להקים רשת חינוכית מוכרת שתאגד את הקיבוצים והמרחב הכפרי כולו על כל רצף הגילים מלידה עד 18, במטרה להגן ולפתח תפיסת עולם ייחודית לחינוך הקיבוצי, תוך קיום שיח פורמאלי עם המדינה ורשויות החינוך בה. כלומר, שהמדינה תכיר בייחודו של החינוך הקיבוצי ותקצה לכך משאבים. הנהלת החינוך המליצה להנהלת הקהילה להצטרף למהלך התנועתי וזאת גם המלצתה של המועצה. חשוב לציין שבכל זמן נתון נוכל לחזור ולהתנהל כמקודם.

הודעה

נמסר ע"י לילך (שלפים) שהתקיימה פגישה של רכזות הגיל הרך מרשפים ושלוחות עם שלפים, אשר בעקבותיה הומלץ לועדת הקליטה של שלפים להפגיש את נקלטי שלפים עם מערכות החינוך (סיור ופגישה עם רכזי החינוך). בהחלט החלטה מבורכת המבטאת שיתוף פעולה.

שינוי בהרכב הנהלת החינוך

אנחנו מודים להיידי שוהם ונירית דיגה על פעילותם ותרומתם למערכת החינוך ברשפים ומאחלים הצלחה לצוות החדש.

מסרה: מירי כפרי.


 
-

 

מפתק נמסר:

ברכות חמות לשלוש המשפחות שהתקבלו לחברות.

ברשפים מתגוררות כיום עוד חמש משפחות הנמצאות כמעט על קו סיום התהליך הפורמאלי של מתווה הקליטה ובקרוב נקבלן לחברות על פי קצב התקדמותן. כמו כן נמצאות גם ארבע משפחות של בנים המעוניינות להתקבל לחברות וממתינות לשעת כושר.
שלוש משפחות נוספות מבצעות את שנדרש במתווה הקליטה בעודן מחוץ לקבוץ ותגענה לרשפים לכשיתפנה מקום, לקראת הקיץ.
משפחה נוספת, משפחת קידר ,המתגוררת בעפולה וסיימה את כל הליך הקבלה מבקשת לבנות ביתה במהירות ולהתקבל לחברות עוד לפני הקיץ.
המשפחה הזו היא משפחה מאד חזקה . משה, ראש המשפחה הוא המנהל העיסקי של בית חולים העמק, בעברו שירת בצבא קבע כ - 25 שנה וקרן אשתו מורה ללשון וספרות בתיכון- ניר העמק.
בשיחות רבות שניהלנו עמן וממפגשים שקיימה המשפחה בביקוריה ברשפים התרשמנו כי יש התאמה והמשפחה יכולה להוות כח מלכד למשפחות בגילאים המבוגרים יותר- (40-50).למשפחה ילדה בת חמש לכיתה א של שנה הבאה , בן שמתגייס לצבא, אף כי אנחנו ממליצים למשפחות להתגורר ברשפים בטרם קבלתם לחברות ובניה, אנו מקבלים את פניית המשפחה לזרז את תהליך קבלתם. מניסיון של מספר שנים הבנו שגם המשפחות היושבות ברשפים חודשים רבים , ומעל לשנה, לא מגיעות לקלפי כמשפחות מוכרות ממש. אלא החברים מסתמכים בהצבעתם על העבודה שנעשתה באמצעות חברי פת"ק .
להזכירכם, גם משפחת וילק מחמדיה הבונה ביתה בימים אלו במרכז הקבוץ, התקבלה בעודה מחוץ לקבוץ, בהתחשב בהמלצות חברים רבים.
ביום רביעי 17/12/14 שעה 20:30 נר שני של חנוכה נפגש לערב מועדון עם משה ונשמע ממנו על הנעשה בבית חולים העמק. זו תהיה הזדמנות להכירו.
כמו כן נחדש את ערבי המועדון שיתקיימו ברובם בימי שני בערב לצד כיבוד קל ונשפוך אור על עניינים הסובבים אותנו.
בעונת המפגשים הזו ניפגש שוב עם אנשי רשפים ה"עושים ענין" ועם הנקלטים החדשים ועיסוקיהם.". ערבי המועדון אלה מהווים הזדמנות נוספת להכרות. אל תחמיצו!

הגינה הקהילתית היא כיום אחד ממוקדי המפגשים של תרבות הפנאי עבור משפחות רבות מהקהילה ומשלפים וכן מהוה "אכסניה" לפעילות המשתפת את כלל הציבור .
זה המקום להזמין שוב את הציבור להגיע לפעילויות שמתקיימות בשטח הגינה, גם אם אין להן חלקה בגינה.
לאחרונה הצטרפו משפחות נוספות לעבד חלקים נוספים במעגל הגידולים, וזה אופייה של הגינה הצומחת. ניתן להצטרף בתאום עם מירב סגל או חן מורדיש.
אנו מודים מאוד ומוקירים את ההשקעה העצומה של זמן ורצון טוב הן של ישראל תור האחראי על ההשקיה והן של וולטר בתחזוקה השוטפת.
אנו מודים לאבא של אורי ענב על תרומת מחשב ההשקיה לגינה, ולענף הנוי שטרם את הפרחים לקדמת הגינה.
עקבו אחר המידע המתפרסם לגבי הפעילויות בגינה.
(ביום שישי 12/12/14 שעה 13:00 מוזמנים ל"לקראת שבת" בגינה הקהילתית.)

רשם יוסי


 
-

 
שימו לב; בימים אלה מרססים ברחבי הקיבוץ נגד עשבים אין לקטוף צמחי בר ללא בירור מוקדם עם הנוי.

 
-
 
מזל טוב
לאורן וטל שחם
ולכל המשפחה
להולדת הבן אבישי
אח לאיתמר ורוני

 
-

 

 


לדף הבית