Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 21 — 25/11/14

לחברים שלום;

מהנעשה בחצר

תאורת גדר

עקב ארוע שנבדק כעת על ידי המהנדסים נשרפו כל פנסי תאורת הגדר, אנו נערכים לתיקון המערכת והפעלתה מחדש.

מגרשי חניה

התחלנו בסלילת מגרשי חניה חדשים ושיפור מגרשי חניה קיימים. מזג האוויר מעכב את העבודות אבל הם יושלמו בהפוגות הגשמים.

השלמת עבודות חפירה בקיבוץ

אנו עושים מאמצים גדולים לבצע השלמת עבודות חפירה אבל בתנאי בוץ וגשם לעיתים התיקון לא אפשרי עד להתייבשות הקרקע. בכל מקרה אנו מתכננים לשפר כמה שיותר מהר את התנאים לתושבים.

מזון לגני הילדים

ספק המזון שסיפק את המזון לפעוטונים בשנים האחרונות הפסיק באופן מידי את עבודתו בכל האזור. התקשרנו כבר עם ספק מזון אחר שנכנס מידית להמשיך את אספקת האוכל. צוותי הגנים הביעו חוסר שביעות רצון מהספק החדש לכן הודענו לו על הפסקת ההתקשרות איתו. מאחר ואנו כפופים להסכם, החלפת הספק בספק אחר מהאזור תתבצע בעוד כ 3 שבועות.

בית עלמין

באחרונה קיימת תופעה של חיות בר שאוכלות את הצנרת וגורמות לה נזק . פנינו לגורמים מוסמכים לטיפול בכך.

חובות חברים

באחרונה ישנם חברים שצוברים חוב לקיבוץ. אנו נמצאים לקראת סוף השנה התקציבית. אנו מבקשים מהחברים לבוא ולהסדיר את תשלום החובות בהנהלת חשבונות.

בניה בקיבוץ

ניר וענבל וילק שהתקבלו לחברות ברשפים בתחילת השנה החלו בבניית ביתם וכבר יצקו יסודות , נאחל להם בהצלחה.

 
-
 
לעדן שרון
עם שחרורך מצה"ל
מאחלים לך הצלחה

 
-
 
לרז מנדלסון
עם גיוסך לצה"ל
מאחלים לך בהצלחה
חזרי הביתה בשלום

 
-

 

לתלמה ולמשה דוד, ששדרגו את המועדון והפכו אותו למקום חם ונעים, תודה רבה על העזרה העצומה בארגון האירוע שלנו. תודה לעומר להב, שהתגייס אף הוא לסייע ברצון טוב ומרגש.

משפחת שרון


 
-

 

 


לדף הבית