Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחת קיבוץ שתתקיים ביום שלישי 30/9/2014 בשעה 20:00 במועדון לחבר

נושאים לשיחה

  1. קבלה לחברות – ליאור מילר ועמית אברמובסקי.
  2. אישור דוחות כספיים לשנת 2013 - מוזמן רו"ח אמיר כהן
  3. דו"ח תמחירי שנתי 2013
  4. דו"ח תמחירי חצי שנתי 2014.
המעוניינים לעיין בדוחות הכספיים יכולים להגיע למנהלה ולעיון במקום.

להתראות בשיחה

השיחה תשודר בוידאו

 


לדף הבית